Gündem

Ağbaba’dan göçmen raporu

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba AK Parti’li yetkililerin son günlerde göçmen emeği hakkındaki açıklamalarını değerlendirdi. Ağbaba “AK Parti’nin göçmen politikası yoksulu yoksula kırdırmaktan başka bir şey değildir” dedi. 
CHP Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba’nın tespit ve değerlendirmeleri şöyle: 

AKP iktidarı yoksulu yoksula kırdırıyor 

AKP’li bakanların, yetkililerin açıklamalarına bakıldığında mülteci politikalarının bir çeşit sömürü düzeni üzerine kurulu olduğu açıkça görülmektedir. AKP’li Yasin Aktay’ın “İşverenler, yatırımcılar, sanayiciler Suriyelilerden çok memnun. Çok önemli bazı yerlerde Suriyelileri çekin, bu ülke ekonomisi çöker” ifadesi, AKP iktidarının göçmenlere ve göçmen emeğine bakışının en net özetidir.

Türkiye’de 1 milyona yakın Suriyeli göçmen kayıt dışı ve düşük ücretler ile istihdam edilmektedir.Ülkemizde göçmen işçilerin ucuz iş gücü olarak kullanılması AKP iktidarının işine gelmekte, çalışma yaşamındaki maliyetler alabildiğince düşürülmektedir. Göçmenlerin kayıt dışı ve ucuz ücretler karşılığında çalıştırılması ülkemiz ekonomisine ciddi zararlar vermektedir. Sadece 2021 yılı için 1 milyon civarı kayıt dışı çalışan Suriyeli göçmen işçinin ekonomiye aylık zararı en az 751 milyon 600 bin Türk Lirasıdır.

Suriyeli göçmenler sadece göç yollarında değil,aynı zamanda iş cinayetlerinde de yaşamını yitirmektedir. Türkiye’de iş cinayetlerinden yaşamını yitiren göçmen işçilerin yüzde 65’i Suriye vatandaşıdır. Türkiye’de çalışma yaşamı AKP iktidarı ile güvencesiz, denetimsiz ve kuralsız bir hale getirilmiştir. Çalışma yaşamının kendi işçilerimize getirdiği sömürü koşulları ülkemiz de çalışan göçmen işçiler içinde geçerlidir. AKP iktidarı bu politikaları ile yoksulu yoksula kırdırmaktadır.

Uluslararası Çalışma Örgütü’nün (ILO)  97 sayılı sözleşme göçmen işçilerin çalıştırılmasında ayrımcılığa karşı önemli güvenceler getirmektedir. Türkiye 97 sayılı ILO sözleşmesini onaylamalıdır.Böylece hem göçmen işçiler hem de yerli işçiler korunmuş olacak, göçmen işçilerle yerli işçilerin rekabeti eşitlik ve ayrımcılık ilkesinin ortadan kaldırılması ile önlenebilecektir. Türkiye emek piyasasında yer alan göçmen, yerli tüm işçilerin ucuz emek sömürüsüne maruz kalması da bu şekliyle ortadan kaldırılabilecektir.

Türkiye’de kayıtlı Suriyeli sığınmacı sayısı

Kayıtlı Suriyeli Sayısı

Genç Nüfus (15-24)

10 Yaş Altı

Erkek

Kadın

3.690.896

753.407

1.100.813

1.986.032

1.704.864

Türkiye’de kayıtlı Suriyelilerin yüzde 20,4’ü 15-24 yaş arasından oluşurken, nüfusun yüzde 29,8’i ise 10 yaş altı çocuklardan oluşmaktadır. Bu durumda resmi olmayan verilere göre genç nüfus ve üzeri Suriyelilerin yaklaşık 1 milyonu kayıt dışı olarak istihdam edildiği düşünülmektedir.

İzinli yabancı işçi sayısı

 

YIL

Verilen izin sayısı

2011

17.466

2012

32.279

2013

45.823

2014

52.295

2015

64.521

2016

73.549

2017

87.182

2018

115.837

2019

145.232

Türkiye’de izinli yabancı çalışan sayısı 2019 yılında 145.232 kişi iken bunun 63.789 Suriyeli işçilerden oluşmaktadır.

Kayıtlı çalışan Suriyeli sayısı 2018 yılında 34.573,  2017 yılında ise 20.966 kişidir. Resmi verilere göre Türkiye’de çalışabilir yaşta olan Suriyelilerden istihdama dâhil olanların büyük bir bölümü kayıt dışı çalıştırılmaktadır.

YIL

Kayıtlı Suriyeli Çalışan

2019

63.789

2018

34.573

2017

20.966

2016

13.290

2015

4.019

Suriyeli işçilerin kayıt dışı çalıştırılması ekonomiye darbe vuruyor!

“Göçmenlerin kayıt dışı ve ucuz ücretler karşılığında çalıştırılması ülkemiz ekonomisine ciddi zararlar vermektedir. AKP iktidarı Suriyeli ve diğer ülke vatandaşı göçmenlerin kayıt dışı istihdamına göz yumarak ülkemiz de işsizlik oranlarını artırmakta, çalışma yaşamını tamamen kuralsız bir yapıya büründürmektedir. Türkiye’de asgari ücret kayıtlı çalışan bir işçinin alabileceği en düşük ücrettir. 3.577,50 TL brüt asgari ücretten kesilen vergilerin toplamı ise 751,60 TL’dir. Bu durumda 2021 yılı için 1 milyon civarı kayıt dışı çalışan Suriyeli göçmen işçinin ekonomiye aylık zararı 751 milyon 600 bin Türk Lirasıdır.”

Göçmenler ölüm koşullarında çalıştırılıyor, öldürülüyor!

“Ülkemizde Suriye vatandaşlarının kayıt dışı çalıştırmanın yoğun olarak gözlendiği inşaat, tarım, tekstil gibi sektörlerde istihdam edilmektedir. Bu iş kolları, iş cinayetlerinin ve düşük ücretlerin uygulandığı iş kolları olarak da göze çarpmaktadır.Yapılan araştırmalara göre ise Türkiye’de kayıt dışı çalışan Suriyeli göçmenlerin büyük çoğunluğu asgari ücretin altında ücret almaktadır. Suriyeli göçmenler sadece göç yollarında değil aynı zamanda iş cinayetlerinde de yaşamını yitirmektedir. 2015-2020 yılları arasında iş cinayetlerinde ölen göçmen işçi sayısı en az 558’dir. İş cinayetlerinde yaşamını yitiren göçmen işçilerin yüzde 65’i Suriyeli işçilerden, yüzde 13’ü Afgan işçilerden, geri kalan yüzde 22’si diğer ülke uyruklu işçilerden oluşmaktadır.”

YIL

Ölen göçmen işçi sayısı

2015

67

2016

100

2017

88

2018

90

2019

101

2020

112

TOPLAM

558

Hibya Haber Ajansı

Berkan Yıldırım

1992 doğumlu. Eskişehir Üniversitesi Radyo Televizyon ve Sinema bölümü 3. sınıf öğrencisi. 2 yıldır çeşitli dergilerde editörlük görevi yapmaktadır. En büyük hayali ulusal bir gazetede editörlük görevine devam etmek.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu