Ekonomi

Anadolu Efes’in 2021 satış hacmi

Anadolu Efes Biracılık  ve Malt Sanayii A.Ş, 2021 yılı satış hacmine ilişkin bilgilendirme yaptı.

Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yapılan açıklamada şu bilgiler paylaşıldı:

”2021 gibi zorlu bir yılda her iki iş kolunda da sağlanan güçlü hacim performansı önceliklerin sürekli değiştiği bir ortamda doğru stratejiyi izlerken belirsizlikler karşısında aldığımız aksiyonlar sayesinde geliştirdiğimiz çeviklik ve adaptasyon yeteneğimizin bir göstergesidir. Anadolu Efes’in konsolide satış hacimleri 4Ç 2021’de bir önceki yıla göre yüzde 13,2 artışla 23,9 mhl’ye ulaşarak güçlü bir büyüme göstermiş, bu büyümeye her iki iş kolu da katkı sağlamıştır. Özbekistan’ın meşrubat operasyonlarımızdaki etkisi hariç tutulduğunda, 2021 yılının son çeyreğindeki yıllık bazda büyüme yüzde 6,6 seviyesinde gerçekleşmiştir. Dönem içerisinde maliyet artışlarını karşılamaya yönelik uygulanan fiyat artışlarına rağmen son çeyrekteki konsolide hacim performansı beklentilerimizin önemli ölçüde üzerinde gerçekleşmiştir. Meşrubat operasyonları son çeyrekte güçlü ivmesini sürdürürken, 2021 Coca-Cola içecek için rekorla dolu bir yıl olmuştur. Bira grubunda hem yurt içi hem de uluslararası satışlarda büyüme görülürken, Rusya bira operasyonlarının olağanüstü bir performans daha kaydettiği ve büyüme ivmesini sürdürdüğü bir çeyrek olmuştur. Pandeminin neden olduğu zorluklar yılın son çeyreğinde etkisini sürdürse de geçen yılın düşük baz etkisiyle Türkiye ve BDT bira operasyonlarında hacim artışı kaydedilmiştir. Buna göre, Anadolu Efes’in konsolide satış hacmi 2021 yılının tamamında yüzde 12,2 oranında artış ile 116,1 mhl’ye ulaşarak orta-yüksek tek haneli büyüme hedefimizi önemli ölçüde aşmıştır. Özbekistan’ın meşrubat operasyonlarımızdaki etkisi hariç tutulduğunda, 2021 yılında yıllık bazda büyüme yüzde 10,9 seviyesinde gerçekleşmiştir. Bira grubu satış hacmi 4Ç 2021’de yüzde 6,0 oranında artarak 2021 yılının tamamında 37,9 mhl’ye ulaşmıştır. 2021 yılındaki yıllık hacim artışı yüzde 4,7 seviyesinde gerçekleşirken düşük-tek haneli artış beklentimizin üzerinde kaydedilmiştir. Uluslararası bira operasyonlarının konsolide satış hacmi son çeyrekte de güçlü performans sergileyerek yıllık bazda yüzde 5,4 oranında artışla 7,5 mhl seviyesine ulaşmıştır.  Bu çeyrekteki performansa Ukrayna hariç tüm operasyonlar katkıda bulunmuştur.  Uluslararası bira operasyonları satış hacmi 2021 yılının tamamında yıllık bazda yüzde 4,6 oranında artış göstererek 33,0 mhl seviyesinde gerçekleşmiştir. Rusya bira satış hacmi bu dönemde nispeten daha yüksek fiyatlandırmaya rağmen yüksek tek haneli büyüme göstererek yıllık satış hacmi büyümesini orta-yüksek tek haneli seviyelere çıkarmıştır. Bu sayede Rusya bira operasyonları birleşme tarihinden bu yana art arda 4. yılda da büyüme sergilemiştir. Portföydeki güçlü büyüme, ağırlıklı olarak BUD markasının öncülüğünde global markalardaki güçlü performanstan beslenmiştir. Ayrıca, 2021 yılında yaklaşık yüzde 10 civarında büyüme kaydeden alkolsüz bira pazarında pazara göre daha iyi performans göstererek bu segmentte ikinci en büyük oyuncu konumuna gelinmiştir. Premium segmentte yakalanan ivme geçen yılın aynı dönemine kıyasla hacim payından daha yüksek oranda değer bazında pazar payı kazanmamızı sağlamıştır. Ukrayna satış hacmi bu çeyrekte de düşüş kaydederek yıllık bazda düşük-onlu yüzdelerde daralma göstermiştir. Son çeyrekteki hacimler esas olarak rekabet tarafından artan iskontolardan etkilenmiştir. Global markaların performansı Ukrayna’daki hacimlere en büyük katkıyı sağlarken, biraya yakın diğer kategorileri geliştirme stratejimiz doğrultusunda portföyümüzde yer alan cider segmentinde elde edilen büyüme de hacimleri desteklemiştir. Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) ülkelerindeki satış hacimleri, hem son çeyrekte hem de yılın tamamında ortalamada orta-onlu yüzdelerde artış kaydetmiştir. Kazakistan’daki pazar büyümesi 2021 yılı GSYİH büyümesinin yanı sıra pandemiye ilişkin tedbirlerin gevşetilmiş olmasıyla desteklenmiştir. Moldova’da satış hacmindeki büyümemiz, özellikle açık satış noktalarında görülen güçlü artışın yanı sıra tüm satış kanallarında elde edilen güçlü performans sayesindedir. Gürcistan’da hem pazarda hem de satış hacmimizde ülkedeki artan ihracat ve olumlu turizmin etkisiyle görülen ekonomik toparlanmanın desteğiyle güçlü büyüme oranları elde edilmiştir. Türkiye bira toplam satış hacmi 2021 yılının son çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 10,1 oranında büyüyerek 1,2 mhl seviyesinde gerçekleşmiştir. Pandemi işimiz açısından zorluklar oluşturmaya devam etmektedir. Fakat yılın son çeyreğinde satış hacimlerinin kısıtlayıcı tedbirler ve yasaklardan dolayı etkilendiği geçen yıla göre daha az kısıtlayıcı tedbirlerin olması yıllık bazda hacim büyümesine yardımcı olmuştur. Türkiye’de 2022 yılı hacimleri için kritik önem taşıyacak olan ekonomik oynaklık ve yüksek enflasyon ortamı özellikle son ayda hacimlerimizi etkilemeye başlamıştır. Türkiye bira operasyonlarının toplam satış hacmi son çeyrekte elde edilen hacim artışıyla birlikte Beyaz Rusya, Çin ve Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgelerine yapılan ihracat hacimlerindeki çift haneli büyümenin de katkısıyla yıllık bazda yüzde 5,2 oranında artışla 4,9 mhl seviyesine ulaşmıştır. Değer odaklı yaklaşımımız doğrultusunda bu yılın başından itibaren görülen üst popüler segment markalarımız BUD, Efes özel seri ve Bomonti filtresizin artan payları hacimlerimize önemli katkı sağlarken, Efes glutensiz bu dönemde de güçlü ivmesini sürdürmüştür.

Meşrubat operasyonları 4Ç 2021’de konsolide bazda satış hacmi yüzde 17,7 seviyesinde güçlü bir büyüme sergilemiştir. Türkiye’nin satış hacmi yüzde 7,9 artarken, uluslararası operasyonlar raporlanan bazda yüzde 26,3 büyümüştür. Özbekistan’ın etkisi hariç tutulduğunda uluslararası operasyonlar önceki yılın aynı çeyreğinde gerçekleştirdiği yüzde 15,8 seviyesinde güçlü büyümenin üzerine organik bazda yüzde 6,0 seviyesinde büyüme kaydetmiştir. Ana kategori olan gazlı içecekler Coca-Cola markası ve Fanta’daki çift haneli büyümelerle yüzde 15,7 oranında bir büyüme gerçekleştirerek sağlam performansını sürdürmüştür. Diğer taraftan gazsız içecek kategorisi, buzlu çay, enerji içeceği, sporcu içeceği ve meyve suyu kategorilerindeki başarılı performansla yüzde 30,2 artış göstermiştir. Su kategorisi ise küçük paket odağıyla yüzde 23,8 büyümüştür. Su kategorisindeki büyümede bir önceki yılın düşük bazı da etkili olmuştur. 2021 yılında konsolide satış hacmi yüzde 16,2 büyümeyle 1.376,2 milyon ünite kasaya ulaşmıştır. Organik bazda ise artış yüzde 14,2 olmuştur. Bu büyümeye istisnasız bütün ülkeler katkı sağlamıştır. Türkiye, yılın ilk yarısında pandemi nedeniyle yaşanan yerinde tüketim kanallarındaki kapanmalara rağmen başarılı büyüme performansını sürdürmüştür. Satış hacmi 2021 yılında yüzde 13,5 büyümüştür. Uluslararası operasyonlar da satış hacmini yüzde 18,3 arttırarak güçlü bir sonuç kaydetmiştir. Uluslararası operasyonların yıllık büyümesi organik bazda yüzde 14,7 olmuştur. Coca-Cola markası 2021 yılında yüzde 17,3 hacim artışı gerçekleştirirken yeniden lansmanı yapılan Coca-Cola Zero Sugar yüzde 26,0 oranında dikkate değer bir artış sergilemiştir. Buna bağlı olarak gazlı içecekler kategorisi 2021 yılında yüzde 15,9 büyümüştür. Diğer yandan, 2020 yılında yüzde 10,8 daralan gazsız içecekler kategorisi 2021 yılında güçlü bir toparlanma göstererek yüzde 28,1 büyümüştür. Önceki yıla göre su kategorisi de toparlanma göstererek 2021 yılında yüzde 11,4 büyüme kaydetmiştir. 
Operasyonlara eklenen ve 4. çeyrekte konsolide edilmeye başlayan Özbekistan, raporlanan satış hacmi büyümesine 24,5 milyon ünite kasa katkı sağlamıştır. Türkiye operasyonları 4Ç 2021’de yıllık bazda yüzde 7,9 hacim artışı kaydetmiştir. Yerinde tüketim kanallarındaki önemli toparlanmayla birlikte segment odaklı pazarlama kampanyaları ve ev okazyonlarındaki odağın devam ettirilmesiyle başarılı sonuçlar kaydedilmiştir. Yerinde tüketim kanallarındaki görece toparlanma, iyileşen turizm aktivitesi, yaz ayları boyunca etkisini sürdüren iyi hava koşulları, devam eden ev okazyonları odağı ve e-ticaret kanallarında artan bulunurlukla Türkiye operasyonunun toplam satış hacmi 2021 yılında yüzde 13,5 artarak 581,3 milyon ünite kasaya ulaşmıştır. Gazlı içecekler kategorisi 4Ç 2020’deki yüzde 18,1’lik güçlü hacim artışının yarattığı yüksek baza rağmen 4Ç 2021’de yıllık bazda yüzde 1,0 büyümüştür. Gazlı içecekler içerisinde Coca-Cola markası 4Ç 2020’deki yüzde 24,3’lük hacim büyümesinin üzerine 4Ç 2021’de yüzde 3,2 büyüme kaydetmiştir. Yıllık bazda ise Coca-Cola markası yüzde 15,1 büyümüştür. Yeni tasarım ve formülüyle yeniden lansmanı yapılan Coca-Cola Zero Sugar ve çok iyi performans gösteren Sprite da gazlı içecek kategorisinin 2021 yılındaki yüzde 11,6’lık büyümesine katkı sağlamıştır. Gazlı içecekler içerisindeki şekersiz ürünlerin oranı yüzde 6,1 olarak gerçekleşmiştir. Gazsız içecek kategorisi 4Ç 2021’de başarılı performansını sürdürerek önceki yıla göre yüzde 19,2 büyüme gerçekleştirmiştir. Meyve suyu ve buzlu çay yüzde 18,6 ve yüzde 9,0 büyümeyle gazsız içecek kategorisindeki büyümeyi desteklemiştir. Enerji içeceği alt kategorisi de güçlü büyümesini sürdürerek 4Ç 2021’de satış hacmini önceki yıla göre 2 katına çıkarmıştır. Gazsız içecekler 2021 yıl sonu itibariyle önceki yıla göre yüzde 22,3 büyümüştür. Su kategorisi de 4Ç 2021’de yüzde 32,2 büyürken 2021 yılı büyümesi yüzde 16,3 olmuştur. Su kategorisindeki toparlanma yerinde tüketim kanallarındaki su satışlarındaki artışla da desteklenmiştir.
Uluslararası operasyonlar yılın son çeyreğinde raporlanan bazda yüzde 26,3 büyüme göstermiştir. 4Ç 2021’de Özbekistan’ın konsolide edilmesi satış hacmindeki artışa 24,5 milyon ünite kasa katkı sağlamıştır. Uluslararası operasyonların organik bazda büyümesi ise 4Ç 2021’de yüzde 6,0 olarak gerçekleşmiştir. 2021 yılında uluslararası operasyonların konsolide satış hacmi gazlı içecek kategorisindeki yüzde 18,6 dikkat çekici artışla yüzde 18,3 yükselerek 794,9 milyon ünite kasa olmuştur. Organik büyüme ise yüzde 14,7 olarak gerçekleşmiştir. Fiyat artışlarına rağmen, gazlı içecek kategorisindeki liderliğinin de desteğiyle Pakistan operasyonu başarılı performansını 4Ç 2021’de de sürdürmüş ve 4Ç 2020’deki yüzde 32,1 büyümenin yarattığı yüksek baz etkisine rağmen 4Ç 2021’de yüzde 4,0 büyüme kaydetmiştir. 2021 yıl sonunda Pakistan operasyonun hacim büyümesiyüzde 17,2 olmuştur. Bu büyüme daha fazla soğutucu konumlandırmaya da olanak sağlayan satış noktalarının sayısının arttırılması, daha etkin operasyon modeli, iyileşen icra kabiliyeti ve gelişen promosyon yönetimiyle sağlanmıştır. Coca-Cola markasındaki yüzde 19,8 büyümenin desteğiyle gazlı içecek kategorisi 2021 yılında yüzde 17,1 büyüme kaydetmiştir. Aynı dönemde gazsız içecek ve su kategorileri sırasıyla yüzde 59,6 ve yüzde 17,0 büyümüştür. Irak operasyonu 4Ç 2021’de Coca-Cola markasındaki bir önceki yıla göre yüzde 16,1 büyümenin de etkisiyle yüzde 10,8 oranında güçlü bir büyüme göstermiştir. Irak 2021 yılında toplamda yüzde 2,8 hacim artışı kaydetmiştir. Kazakistan’ın satış hacmi 4Ç 2021’de bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 8,3 büyümüştür. 2021 yılındaki toplam satış hacmi büyümesi gazlı içeceklerin hacmindeki yüzde 10,1 artışla yüzde 14,6 yükselmiştir. Gazlı içecek kategorisindeki büyüme performansı temel olarak Coca-Cola markası ve Fanta’daki yüzde 7,1 ve yüzde 32,8 büyümeden kaynaklanmıştır. Gazsız içecek kategorisi 2020 yıl sonundaki yüzde 7,9 daralma sonrasında 2021 yılında yüzde 38,1 oranında önemli bir toparlanma kaydetmiştir. Su kategorisi ise yüzde 13,0 ile kısmi olarak toparlanmıştır. 
Operasyonlara yeni katılan Özbekistan, 4Ç 2021’de 24,5 milyon ünite kasa satış hacmi gerçekleştirmiştir. Satışlarının yüzde 97’sini ise başta Coca-Cola markası ve Fanta olmak üzere gazlı içecekler oluşturmuştur. Özbekistan’ın operasyonlara 2020 ve 2021 yıllarının tamamında dahil olduğu varsayımı ile proforma (karşılaştırılabilir) bazda konsolide satış hacmi büyümesi yüzde 15,3 olarak gerçekleşmiştir.”

Hibya Haber Ajansı

Berkan Yıldırım

1992 doğumlu. Eskişehir Üniversitesi Radyo Televizyon ve Sinema bölümü 3. sınıf öğrencisi. 2 yıldır çeşitli dergilerde editörlük görevi yapmaktadır. En büyük hayali ulusal bir gazetede editörlük görevine devam etmek.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu