Ekonomi

Anel Elektrik’te bedelli sermaye artırımı

Anel Elektrik Proje Taahhüt ve Ticaret A.Ş, bedelli sermaye artırımı kararı aldı.

Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada şu bilgiler verildi:

”Şirketimiz ana sözleşmesinin 6. maddesinin verdiği yetkiye istinaden 400.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 200.000.000 TL olan çıkarılmış sermayenin tamamı nakden karşılanmak suretiyle %32,5 oranında bedelli olarak 65.000.000 TL artırılarak 265.000.000 TL’ye çıkarılmasına, mevcut ortakların yeni pay alma haklarının (rüçhan haklarının) kullandırılmasına, nakden arttırılan 65.000.000 TL’lik sermayeyi temsil edecek payların 13.111.587,863 TL nominal değerli kısmının A grubu imtiyazlı, hamiline yazılı ve 51.888.412,137 TL nominal değerli kısmının ise B Grubu imtiyazsız, hamiline yazılı olarak ihraç edilmesine, şirketimizin nakit olarak artırılan 65.000.000 TL tutarındaki sermayeyi temsil eden paylarına ilişkin yeni pay alma haklarının 1,00 TL’den 15 gün süreyle kullandırılmasına, bu sürenin son günü resmi tatile rastlaması halinde yeni pay alma hakkı kullanım süresinin izleyen iş günü akşamı sona ermesine, mevcut pay sahiplerinin rüçhan hakları karşılığında A grubu hamiline yazılı paylar için A grubu hamiline, B grubu hamiline yazılı paylar için B grubu hamiline yazılı pay verilmesine, nakit olarak artırılan sermayeyi temsil eden paylara ilişkin yeni pay alma haklarının kullandırılmasından sonra kalan payların nominal değerden düşük olmamak üzere Borsa İstanbul A.Ş Birincil Piyasa’da oluşacak fiyat üzerinden 2 iş günü süreyle satılmasına, kalan payların Borsa İstanbul A.Ş Birincil Piyasa’da satılmasını takiben satılamayan paylar olması halinde VII-128.1 sayılı Pay Tebliği madde 25/1-(a) hükmü çerçevesinde satılamayan payların 6 iş günü içinde iptal edilmesine, sermaye artırımı nedeniyle çıkarılacak payların şirket ortaklarına SPK ve MKK’nın kaydileştirme ile ilgili düzenlemeleri çerçevesinde kaydi pay olarak dağıtılmasına ve yeni pay alma haklarının kaydileştirme sistemi esasları çerçevesinde kullandırılmasına, sermaye artırımı işlemleri kapsamında İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş’nin aracı kurum olarak belirlenmesine, sermaye artırımı işlemlerinin gerçekleştirmesi amacıyla gerekli başvuruların yapılması, izinlerinin alınması ve işlemlerin ifa ve ikmali için Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş, Ticaret Bakanlığı ve ilgili diğer tüm resmi kurum ve kuruluşlar nezdinde gerekli her türlü işlemlerin yapılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesine karar verilmiştir.”

Hibya Haber Ajansı

Berkan Yıldırım

1992 doğumlu. Eskişehir Üniversitesi Radyo Televizyon ve Sinema bölümü 3. sınıf öğrencisi. 2 yıldır çeşitli dergilerde editörlük görevi yapmaktadır. En büyük hayali ulusal bir gazetede editörlük görevine devam etmek.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu