Ekonomi

Bantaş’tan bedelli sermaye artırımı

Bantaş Bandırma Ambalaj Sanayi Ticaret A.Ş, bedelli sermaye artırımına gitti.

Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada, şu bilgiler verildi:

”Yönetim kurulumuzun 31.08.2020 tarih ve 2020/28 nolu kararı ile şirketimiz yönetim kurulunun 16.07.2020 tarihinde almış olduğu yeni yatırım kararlarını gerçekleştirmek ve bu doğrultuda da öz kaynaklarını güçlendirmek amacıyla şirket esas sözleşmesinin ‘Sermaye ve Paylar’ başlıklı 6. ve ‘Sermayenin artırılması’ başlıklı 6. maddelerinin vermiş olduğu yetkiye dayanarak, 100.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 64.500.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşılanmak suretiyle 16.125.000 TL nakit (bedelli) olarak yüzde 25 oranında artırılarak 80.625.000 TL’ye çıkarılmasına, artırılan 16.125.000 TL sermayeyi temsil eden, beheri 1,00 TL nominal değerli 750.000 adet A grubu nama yazılı imtiyazlı, 15.375.000 adet B Grubu hamiline yazılı payın hamiline yazılı olarak kayden ihracına, ortakların yeni pay alma haklarında herhangi bir kısıtlama yapılmamasına, şirket esas sözleşmesinin 6. maddesinin yönetim kuruluna verdiği yetki uyarınca, mevcut ortakların yeni pay alma haklarının 1 Türk Lirası nominal değerli her bir pay için 1,5 Türk Lirası fiyattan (1 Türk Lirası nominal değerli pay için 1,5 Türk Lirası değer üzerinden) kullandırılmasına, yeni pay alma hakkı kullanım süresinin 15 gün olarak belirlenmesine, bu sürenin son gününün resmi tatile rastlaması halinde yeni pay alma hakkının kullanım süresinin izleyen iş günü akşamı sona ermesine, iş bu sermaye artırımında (A) grubu imtiyazlı pay sahiplerine (A) grubu imtiyazlı nama yazılı pay, (B) grubu pay sahiplerine (B) grubu hamiline pay verilmesine, yeni pay alma haklarının kullandırılmasından sonra kalan payların tasarruf sahiplerine satış duyurusunda ilan edilecek tarihlerde 2 iş günü süreyle 1 TL nominal değerli pay için 1,5 TL değerden düşük olmamak üzere Borsa İstanbul A.Ş Birincil Piyasası’nda oluşacak fiyattan satışa sunulmasına, Borsa İstanbul A.Ş’de Birincil Piyasa’da süresi içinde satılmayan payların mevcudiyeti halinde VII-128.1 sayılı Pay Tebliği’nin 25. maddesi çerçevesinde satılamayan payların 6 iş günü içinde iptal edilmesi için Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili tebliğlere uygun olarak gerekli işlemlerin yapılmasına, sermaye artırımı nedeniyle çıkarılacak payların şirket ortaklarına SPK ve MKK’nın kaydileştirme ile ilgili düzenlemeleri çerçevesinde kaydi pay olarak dağıtılmasına ve yeni pay alma haklarının kaydileştirme sistemi esasları çerçevesinde kullandırılmasına, yönetim kurulunun işbu kararıyla karara bağlanan bedelli sermaye artırımından elde edilecek fonların kullanımına ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu’nun Pay Tebliği’nin (VII-128.1) 33. maddesi gereğince hazırlanmış olan işbu karar eki ‘Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanımına İlişkin Rapor’un onaylanmasına, Sermaye Piyasası Kanunu’nun 18/7 ve II-18.1 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği’nin 12/2 maddeleri uyarınca sermaye artırım işlemlerinin tamamlandığına dair alınacak yönetim kurulu kararı ve gerçekleştirilen satış tutarına ilişkin belgeler ile birlikte esas sözleşmenin sermayeye ilişkin maddesinin yeni şekli hakkında uygun görüş almak amacıyla Sermaye Piyasası Kurul’una (SPK veya Kurul) başvuruda bulunulması, kurulun uygun görüşünü izleyen 10 gün içinde sermaye artırımının tescili için Bandırma Ticaret Sicil Müdürlüğü’ne başvurulması dahil SPK, Borsa İstanbul A.Ş, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş, Takasbank A.Ş ve diğer tüm kamu ve özel kurum ve kuruluşlar nezdinde yapılacak tüm iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesi ve sermaye artırımına ilişkin olarak aracılık hizmeti satın alınacak aracı kurumun belirlenmesi, hususlarında Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Erdan’ın yetkili kılınmasına katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.”
 

Hibya Haber Ajansı

Etiketler

Berkan Yıldırım

1992 doğumlu. Eskişehir Üniversitesi Radyo Televizyon ve Sinema bölümü 3. sınıf öğrencisi. 2 yıldır çeşitli dergilerde editörlük görevi yapmaktadır. En büyük hayali ulusal bir gazetede editörlük görevine devam etmek.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
ataşehir masöz
Kapalı