Gündem

Karamollaoğlu: “İsmi geçen ilgililer bir an önce istifa etmeli”

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, şu ifadeleri kullandı:

“İstanbul’un Fethi

Kıymetli basın mensupları… Bildiğiniz üzere bu hafta 29 Mayıs İstanbul’un Fethi’nin yıl dönümünü içinde barındırma özelliğini taşımaktadır. Bu sebeple basın toplantımıza bu kutlu fethin manasına değinerek başlamak istiyorum. Bizim için İstanbul’un fethinin taşıdığı en önemli mana “Hakk’ın batıla galip gelmesidir. Bu sebeple, tarih boyunca bu mananın taşıdığı ilkelerin hayata geçirilmesi insanlığın saadetini tesis etmiştir.

Muhterem arkadaşlarım bu konuda Peygamber Efendimiz sav.’in hadisi şerifini de hatırlamadan geçemeyiz, Peygamber Efendimiz buyuruyor ki; İstanbul bir gün muhakkak fetholunacaktır onu fetheden asker ne güzel asker, fetheden komutan ne güzel komutandır.

Bunlar ise adaleti tesis etmek, liyakate önem vermek, devlet yönetiminde şeffaf ve hesap verebilir olmak, farklı inanç ve fikirlere müsamaha göstermek, karar alırken istişareye özen göstermektir. Unutulmamalıdır ki; Fatih Sultan Mehmet Han’ın ve onun kutlu fethinin gayesi, saydığımız bu prensiplerin hayata geçirilmesidir.

Bu duygu ve düşüncelerle İstanbul’un Fethi’nin yıl dönümünü tebrik ediyor, bu fetihte emeği geçen ecdadımızı rahmet ve minnetle anıyorum.

Lafla Peynir Gemisi Yürümez

Muhterem arkadaşlar…

Son günlerde kamuoyuna yansıyan vahim iddialar hakkında maalesef, yetkililer ve ilgililer tarafından toplumun beklediği cevap ve adımlar hâlâ atılmamıştır. İddialar hafife alınacak gibi değil muhakkak açıklık kazanması gerekmektedir.

İddialar vahim ama bu iddiaların muhatapları yetkililer huzurunda hesap vereceklerine ekranlarda konuyu savsaklama gayretine girmişlerdir. Kendilerini aklayabilmek için demagojiye başvuruyorlar. Gerektiği yerde insan zekası ile dalga geçercesine açıklamalarda bulunuyorlar.

İddialara bakıldığında tam bir rezaletle karşı karşıya olduğumuzu görüyoruz. Kimse kendi mesuliyetini kabullenip gereğini yerine getirme yoluna girmiyor. Maalesef kepazelik diz boyu ama kimse bu durumdan kendi üzerine düşeni yapma noktasına bir türlü gelemiyor.

 Çok açık bir şekilde belirtmek istiyorum; lafla peynir gemisi yürümez!

İsmi geçen ilgililer bir an önce istifa etmeli, etmiyorlarsa Sn. Cumhurbaşkan’ı bu noktadan itibaren sessizliğini bozmalı ya olayların karşısında olduğunu ikrar etmeli ya da ismi bu skandallarla geçenlerin yanında olduğunu söylemeli.

Atılacak Adımlar

Dün Sn. Bahçeli  bu konuda kendi tavrını İçişleri Bakanı’nın yanında olarak açık bir şekilde ortaya koydu. Bugün de Sn. Erdoğan kendi fikirlerini dile getirecek fazla değil biz konuşurken Sn. Cumhurbaşkanı da belki benim sorduğum sorulara cevap verecek mahiyette açıklamalar yapıyordur.

Bu muğlaklık şüphelerin derinleşmesine iddiaların daha vahim boyutlar almasına sebep olur endişe taşıyoruz.

Bu tür ciddi iddialara karşı atılacak etkin adımlarla, haksız yere itham edilenlerin aklanarak itibarlarının zedelenmesinin önüne geçileceği gibi; suç işleyenlerin de adalet önüne çıkarılarak cezalandırılması, toplumun adalete olan inancını pekiştirecektir.

Bu itibarla aşağıdaki adımların gecikmeden atılması gerekmektedir.

Bu çerçevede;

1-)İddialar kapsamında başta İçişleri Bakanı olmak üzere, söz konusu tüm isimler istifa etmeli ve yargı süreci ivedilikle başlatılmalıdır.

2-) İstifa etmemeleri halinde ise, Cumhurbaşkanı tarafından bu kişiler derhal görevlerinden alınmalıdır.

3-) Soruşturmaları yürütecek savcı ve hâkimlere mesleki güvencelerinin yanında, görev yeri ve görev konuları için de ayrıca güvence garantisi sağlanmalıdır.

4-) Devlet Denetleme Kurulu görevlendirilerek; araştırma, inceleme ve soruşturma süreçleri başlatılmalıdır.

5-) Ayrıca TBMM’nde de bir soruşturma komisyonu kurulmalıdır.

6-) Basın yayın organlarında, bu iddialarla ilgili açılacak soruşturma ve tahkikatın şeffaf bir biçimde yer alabilmesini sağlayacak güvencenin açıkça verilmesi gerekmektedir.

Bu sürecin güvenilirliğini sağlayabilmek için, bu sayılan maddelerin eksiksiz ve bir an evvel yerine getirilmesi elzem olduğu kanaatindeyim.

Aksi halde; bahse konu olan hiç kimse, hem kamuoyu vicdanında hem de tarih huzurunda kirli bir dönemin aktörleri olarak anılmaktan kendisini kurtaramayacaktır!

Toplumsal Bir Çöküş Yaşıyoruz

Kıymetli arkadaşlar;

Bakınız; İbn Haldûn’a göre bir toplumun çöküşü şu şekilde gerçekleşir;

Dayanışma yok olursa,

Üretimin zayıflar ve vergiler arttırılırsa,

Ehliyet ve liyakat esas alınmazsa,

Adaletsizlik yaygınlaşırsa, 

Göç hızlanırsa!

Bugün Türkiye’de İbn Haldun’un üzerinde durduğu meselelerin tamamı ile karşı karşıyayız,

Ne yazık ki tarih değil hatalar tekerrür ediyor. Adaletsizlik had safhada, gücün hukukunun hakim olduğu bir atmosfer ile karşı karşıyayız.

Üretim zayıflamış, vergiler artmış ekonomik olarak milletimiz bunalmış durumda. Ehliyet ve liyakatin yerine ise torpil her yerde geçerli olmaktadır. Şimdi bu halde ülkemizin ayağa kalkması mümkün m?

Esnaf Kongresi

Ekonomik şartların en çok muzdarip ettiği özellikle de Kovid 19 salgın süreci ile daha da sıkıntıya giren kesimimiz esnaf kardeşlerimizdir.

Canları yanan, evine ekmek götüremeyen, kepengini kaldıramayan, tezgahını açamayan esnafımızın feryadı arş-u alaya ulaştı.

Bu feryada kayıtsız kalmanın mümkün olmadığı anlayışı ile bizim değil onların konuşacağı bir program tertip etme kararı aldık.

Allah nasip ederse Haziran ayı başlarında esnaflarımızla buluşacak, dertlerini dinleyecek, bu dertlere çözüm yolları arayacağımız bir esnaf kongresi tertip edeceğiz.

Şimdiden tüm esnaflarımızı bu kongreye davet ediyor, programımızın hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum.

Son 20 yılda Onuncu Vergi Affı

Muhterem arkadaşlar;

Esnaf hakikaten zor durumda, vergisini ödeyemiyor, alacaklarını tahsil edemiyor, kirasını ve borçlarını da ödeyemiyor. Yani bir kıskacın içine girmiş bulunuyor.

Bu şartlarda esnafa bir vergi affı getiriliyor. Bu çok makul ve esnafın yükünü hafifletecek bir adım gizi gözüküyor. İlk başlarda böyle bir netice de doğurur bundan eminiz.

Ama devlet burada başka bir halet-i ruhiye içerisinde bu kararları alıyor. Bir taraftan kurumlar vergisini arttırıyor, vergileri yükseltiyor öbür taraftan bir affa gidermiş gibi gözüküp çok yüksek faizden dolayı esnafın kaldıramayacak boyuta ulaşmış vergisinde aslına ulaşmak için bir çabaya giriyor.

Aslında yaptığı bir iyilik değil, esnafın gözünü korkutmak; bak bu kadar faizle bu vergiyi tahsil edersem ayakta kalman mümkün değil diyor.

Ülkemizde 1924 yılından bu yana toplam 36 kez vergi affı getirilmiş, bunların 10 adedi ise son 20 yılda uygulamaya konulmuştur.

Bu vergi aflarının ortaya konulma sebepleri bazen ekonomik, bazen mali, bazen idari ve teknik, ancak çoğu zaman da siyasi nedenlerle olmaktadır.

Şunu da unutmayalım ki ekonomiyi düzelteceğinize vergi affı ile sanki bir yardımda bulunuyorsunuz hissi aslında ters tepiyor, esnafın iktidara güveni sarsılıyor.

Vergi affından önce ekonominin sağlam temellere oturması için hangi adımları atmaları icap eder bunu belirlemelerine ihtiyaç olduğunu düşünüyoruz. Bugünkü sistem bir kargaşa sistemi, siz kurumlar vergisini %20’den 25’e çıkaracaksınız ondan sonra da bugüne kadar ödeyemediğiniz vergilerin faizlerini affediyoruz. Yoksa nefes bile alamazsınız denilerek tehdit ediliyor.

Bundan dolayı hükümeti biz yeniden bu konuları düşünmeye davet ediyoruz. Ekonominin bir bütün olarak ele alınması kanaatindeyiz.

Bir defa da esnafa, çalışana, vergi yükünü taşıyan insanımıza bir sorun; “Haliniz nasıl?” diye

Kahvehaneler bütünü ile bitti misal, ayakta kalmaları bundan sonra çok zor.

Filistin Meselesi

Basın toplantımızda son bir konuya değinmek istiyorum.

Bildiğiniz üzere Filistin’de yaşanan olaylarla alakalı bir ateşkes süreci başlamış bulunmakta.

Fakat kendilerini korumak için 2-3 füze atan Filistinliler itham edilirken; kan döken, çocukları katleden, şehirleri yok eden İsrail masummuş gibi bir algı yapılıyor.

ABD Başkanı İsrail’in yaptığı katliamları nefis müdafaası olarak görüyor Allah size akıl fikir versin.

Batı ve özellikle Amerika, Filistin’de yaşanan vahşeti önlemek yerine, tahrik etmek için ellerinden gelen gayreti gösteriyorlar!

Hepimiz BOP’tan haberdarız, BOP’un aslı Büyük İsrail Projesidir. Kendi inançlarına göre Nil Fırat arası onların malı! Bu inanç neticesinde doğan şu vahşete bakın. İsrail bütün politikalarını kan ve gözyaşı üzerine inşa ediyor. Adaleti ve hürriyeti temsil ettiğini iddia eden Batı bazen sessiz, çoğu zamansa destek oluyor!

Bölgemizde hedefte olan bütün ülkeler ile bir araya gelmeye mecburuz. Hedefte biz varız! Topraklarımız bölünme tehdidi ile karşı karşıyadır. Cılız adımlarla bu iş yapılmaz!”

İddia sorusu

“Bu gelişmeleri doğrudan doğruya kendilerine yapılmış bir saldırı gibi görüyor, değerlendiriyor. Ama bu iddiaların doğruluğunun araştırılması konusunda da maalesef bu tavırla bize bir ümit vermiyor. Bu endişe verici, bana göre üzücü bir şey! Bu iddialar yalan olabilir tekrar söylüyorum. Ama araştırılmadan üstü örtülürse bu iddialar her zaman, bu iddiaların üstünü örtenlerin üzerinde iz bırakır. Onun için ben üzüldüm şahsen. Daha farklı bir yaklaşım göstermesini beklerdim. Bu konular en azından araştırılsın. Araştırmanın, soruşturmanın masum olana zararı olmaz. Geçmişte biz ihtilallere maruz kaldık, hapse girdik, askeri mahkemelerde yargılandık ama Cenab-ı Hakk’a hamdolsun askeri mahkemelerde beraat kararı aldık. Yargılanmak ille de suçlu olmak manasına gelmez! Üzüldüm sadece.”

Hibya Haber Ajansı

Berkan Yıldırım

1992 doğumlu. Eskişehir Üniversitesi Radyo Televizyon ve Sinema bölümü 3. sınıf öğrencisi. 2 yıldır çeşitli dergilerde editörlük görevi yapmaktadır. En büyük hayali ulusal bir gazetede editörlük görevine devam etmek.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu