Gündem

Köse: Asgari ücret net 4 bin TL olmalıdır

Köse, şöyle konuştu:

Milyonlarca çalışanın ve büyük bir kitlenin bir yıl boyunca aldığı ücrete ilişkin tespit komisyonu toplanacak. Biz de HDP olarak bu düzen değişecek emek özgürleşecek şiarıyla 4 Aralık’tan itibaren, “Sefalet Ücreti Değil, İnsanca Yaşayacak Bir Ücret İstiyoruz- Asgari Ücret 4 Bin Lira Olmalıdır” talebiyle bütün illerde asgari ücretin belirlenmesinde taraf oluyor ve mücadeleyi büyütmek için bir kampanya başlatıyoruz. 

Mevcut asgari ücret sefalet ücretidir

2021 yılı asgari ücretinin belirlenmesi için toplantılar 4 Aralık Cuma günü başlıyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu yapacağı birkaç toplantıdan sonra milyonlarca çalışanın bir yıl boyunca alacağı ücreti belirleyecek. Asgari ücret 2020 yılında brüt 2 bin 943 lira, net 2 bin 324 lira 70 kuruş olarak açıklanmıştı. Bu ücret sefalet ücreti düzeyindedir ve temel ihtiyaçları bile karşılamaktan uzaktır. Açlık sınırının 2500 TL ve yoksulluk sınırının 8.200 TL civarında olduğu bir dönemde insanca yaşayacak bir ücret almak en temel insan hakkıdır.

Asgari ücret net 4 bin lira olmalıdır 

2021 yılı için asgari ücret, dört kişilik bir ailenin tüm ihtiyaçları gözetilerek ve vergiden muaf tutularak belirlenmeli ve net 4 bin lira olmalıdır. 

İşçilerin büyük çoğunluğu asgari ücretle yaşıyor

SGK istatistiklerine göre 2019 yılı itibariyle sigortalıların yaklaşık yüzde 37’si asgari ücret alıyor. Biraz üzerinde ücret alanlarla birlikte bu oran yüzde 60’a ulaşıyor. Bunun karşılığı rakamsal olarak şudur: 9 milyona yakın işçi asgari ücret ve biraz üzerinde ücret alıyor. Kayıt dışı çalışanlarla birlikte asgari ücretle yaşamak zorunda kalanların çok daha fazla olduğu ise ortadadır. Milyonlarca insan mutfak masrafını dahi karşılamayan bu ücretle yaşayamaz. Şimdi buna bir de salgın eklenmiştir. İyi beslenme ve hijyen koşullarında yaşama, maske kullanımının getirdiği maliyetle birlikte zaten açlık sınırının altında yaşamaya mahkum edilen milyonlarca insan hiçbir önlem alınmadan salgına teslim edildi. Bunun için de asgari ücret net 4 bin lira olmalıdır.

Asgari ücret hepimizi ilgilendiriyor

Asgari ücret denilince akla ilk anda işçilerin alacağı en düşük ücretin kaç lira olacağı gelmekte ise de asgari ücret doğrudan ve dolaylı olarak birçok alanı etkiliyor. Asgari ücretin ne kadar olacağı, işsizlik ödeneğinden, emekli maaşlarına, SGK primlerinden, GSS primine, evde bakım ücretine kadar birçok konu için sonuç doğuruyor. Bu nedenle de yalnızca asgari ücretle yaşayanları değil, çok daha fazla sayıda emekçiyi ilgilendiriyor.

Asgari ücret, işçinin ailesini geçindirecek tutarda olmalıdır

Asgari Ücret Yönetmeliği, “İşçilere normal bir çalışma günü karşılığı olarak ödenen ve işçinin gıda, konut, giyim, sağlık, ulaşım ve kültür gibi zorunlu ihtiyaçlarını günün fiyatları üzerinden asgari düzeyde karşılamaya yetecek ücrettir” der. Yine, asgari ücrete ilişkin 131 Sayılı ILO sözleşmesi, asgari ücreti belirlerken “işçinin ve ailesinin gereksinimlerinin karşılanması” ilkesinden hareket edilmesi gerektiğini belirtir. Asgari ücret, işçinin ailesi ile birlikte tüm zorunlu ihtiyaçlarını karşılayacak biçimde, insan onuruna yaraşır bir düzeyde tespit edilmelidir.

TÜİK’in enflasyonu gerçek değildir, dikkate alınmamalıdır

Asgari ücretin belirlenmesinde yalnızca enflasyon oranının dikkate alınması ya da bu oranın biraz üzerinde bir oranın belirlenmesi reel ücret kaybını karşılamaz. Kayıpların karşılanmasında enflasyon artışı, büyüme oranı gibi unsurların yanında eğitim, sağlık gibi kamusal hizmetlerin ticarileşmesi ve piyasa koşullarında verilmesi süreçlerinin yarattığı maliyet ve gelir kaybı da dikkate alınmalıdır. 

Asgari Ücret Tespit Komisyonundan işçi lehine bir şey çıkmaz, yapısı değiştirilmelidir

Asgari ücreti belirleyen 15 kişilik komisyonda işçi kesimini temsilen sadece 5 kişi yer almaktadır. Bu komisyonda işçilerin 5 kişi ile temsil edilmesi, belirlemede işçilerin nasıl temsil edileceğini tartışmalı hale getirmektedir. Salgında çıkan bütün paketlerin sermaye lehine hazırlandığını ve çıkarıldığını; işçinin, emekçinin, yoksulun, kadının durumunu gözeten hiçbir önlem alınmadığını da gördük. Bu tespit komisyonunun yapacağı tartışmalar da işçi lehine bir şey çıkmayacaktır. Komisyonun bileşimi değiştirilmeli ya da Asgari Ücret Tespit Komisyonu lağvedilerek asgari ücretin belirlenmesi grev hakkını da kapsayacak biçimde bir toplu pazarlık süreci olarak ele alınmalıdır.

Temel kamusal hizmetler parasız olmalıdır

Asgari ücretle yaşamak mümkün değildir. Bu nedenle, asgari ücretle çalışanlar için elektrik, su, doğalgaz kullanımı asgari ihtiyaç sınırına kadar ücretsiz olmalıdır. Ayrıca ulaşım, eğitim ve sağlık da parasız olmalıdır. 

HDP olarak bizler; kapitalizme, emek sömürüsüne, yolsuzluğa, talana, gelir dağılımındaki uçuruma, açlığa ve yoksulluğa karşı işçi ve emekçilerin insan onuruna yaraşır ekonomik ve sosyal koşullara sahip olması için mücadele ediyoruz. Asgari ücretin dört kişilik bir ailenin tüm ihtiyaçları gözetilerek yoksulluk sınırının üzerinde ve vergiden muaf tutularak belirlenmesi ve emekli maaşlarının yoksulluk sınırının üzerinde olması için mücadele ediyoruz.

Hibya Haber Ajansı

Berkan Yıldırım

1992 doğumlu. Eskişehir Üniversitesi Radyo Televizyon ve Sinema bölümü 3. sınıf öğrencisi. 2 yıldır çeşitli dergilerde editörlük görevi yapmaktadır. En büyük hayali ulusal bir gazetede editörlük görevine devam etmek.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu