Ekonomi

Mega Polietilen’den tahsisli sermaye artırımı

Mega Polietilen Köpük Sanayi ve Ticaret A.Ş, tahsisli sermaye artırımı kararı aldı.

Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada şu bilgiler verildi:

”Şirketimiz çıkarılmış sermayesinin esas sözleşmemizde 99.000.000 TL olarak belirlenen kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalmak ve tamamı nakden karşılanmak üzere 38.000.000 TL’den 49.436.047 TL’ye artırılmasına, esas sözleşmemizin 6. maddesinin verdiği yetkiye istinaden, ortaklarımızın yeni pay alma haklarının tamamen kısıtlanmasına, yeni ihraç edilecek 11.436.047 TL nominal değerli payların tamamının her biri 1 TL itibari değerde toplam 11.436.047 adet hamiline yazılı (B) grubu pay olarak çıkarılmasına, söz konusu (B) grubu payların borsada işlem gören nitelikte oluşturulmasına, pay satış bilgi formunun Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından 05.02.2021 tarihinde onaylanması çerçevesinde Yönetim Kurulu Başkanımız Eda Özhan’ın sahip olduğu 5.736.047 TL nominal değerli payların 12.02.2021 – 01.03.2021 tarihleri arasında toplam 54.297.112,77 TL karşılığında satılması sonrası satış bedelinin tamamının şirketimize sermaye avansı olarak konulması, ikinci defa hazırlanan pay satış bilgi formunun SPK tarafından 02.07.2021 tarihinde onaylanması çerçevesinde Yönetim Kurulu Başkanımız Eda Özhan’ın sahip olduğu 5.700.000 TL nominal değerli payların 09.07.2021 – 30.07.2021 tarihleri arasında toplam 46.614.430,12 TL karşılığında satılması sonrası satış bedelinin tamamının şirketimize sermaye avansı olarak konulması nedeniyle toplam 100.911.542,12 TL tutarındaki sermaye avansının SPK tarafından belirlenen yöntemle hesaplanacak fiyatlardan tahsisli olarak satılmak amacıyla satışın gerçekleştirildiği toplam nominal pay tutarı olan 11.436.047 TL tutarında (B) grubu hamiline payların ihraç edilmek suretiyle tahsisli sermaye artışının gerçekleştirilmesine, SPK’nın onayı çerçevesinde, tahsisli sermaye artışı nedeniyle ihraç edilecek payların tamamı SPK onaylı ilk pay satış bilgi formu sonrası gerçekleştirilen pay satış bedeli olan 54.297.112,77 TL’den ve SPK onaylı ikinci pay satış bilgi formu sonrası gerçekleştirilen pay satış bedeli olan 46.614.430,12 TL’den düşük olmayacak şekilde satılacağından, 1 TL nominal değerli her bir payın satış fiyatının sırasıyla 9,465946 TL ve 8,177970 TL olarak satış tarihlerinden önceki 5 iş günü içinde borsada oluşan günlük ağırlıklı ortalama fiyatların ortalamasından düşük olmayacak şekilde belirlenmesine, sermaye artırımı işlemi için gerekli izinleri almak üzere SPK’ya ve ilgili sair tüm resmi kurum ve kuruluşlara başvurulmasına, sermaye artırımı nedeniyle ihraç edilecek payların SPK’nın kaydileştirme ile ilgili düzenlemeleri ve Merkezi Kayıt Kurulu A.Ş’nin genel mektupları çerçevesinde kaydi olarak çıkarılmasına, SPK’nın VII-128.1 sayılı Pay Tebliği’nin 13. maddesinin 4. fıkrasında yer alan ‘Payları borsada işlem gören ortaklıkların sermaye artırımı suretiyle halka arz edilmeksizin gerçekleştirecekleri pay satışının Borsanın ilgili pazarında ya da piyasasında gerçekleştirilmesi zorunludur’ hükmü kapsamında tahsisli pay satışının Borsa İstanbul A.Ş’nin ilgili pazarında ya da piyasasında gerçekleştirmek üzere gerekli başvuruların yapılmasına, SPK tarafından onaylanan her bir pay satış formu sonrasında gerçekleştirilen pay satışları sonrasında hazırlanan fon kullanım yeri raporunun onaylanmasına oy birliği ile karar verilmiştir.”

Hibya Haber Ajansı

Berkan Yıldırım

1992 doğumlu. Eskişehir Üniversitesi Radyo Televizyon ve Sinema bölümü 3. sınıf öğrencisi. 2 yıldır çeşitli dergilerde editörlük görevi yapmaktadır. En büyük hayali ulusal bir gazetede editörlük görevine devam etmek.

İlgili Makaleler

Göz Atın
Kapalı
Başa dön tuşu