Ekonomi

Piyasadan haberler

ANHYT

Güney Doğu Anadolu Bölge Satış Müdürlüğü Şubesinin kuruluşuna ilişkin tescil işlemleri 9 Eylül 2020 tarihi itibarıyla tamamlanmış ve faaliyete başlanmıştır.

BORSA İSTANBUL A.Ş.   ALMAD, ETILR

Payları Yakın İzleme Pazarı’nda işlem gören Altınyağ Madencilik ve Enerji Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin (Şirket) ortaklarından Payları Yakın İzleme Pazarı’nda işlem gören Etiler Gıda ve Ticari Yatırımlar Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin (Etiler Gıda) sahibi olduğu Şirketin sermayesinin %5,68’ine tekabül eden 5.962.356 TL nominal değerli payların 1 TL nominal değerli pay için 1,27 TL fiyatla Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Mehmed Nureddin Çevik’e A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (Alıcı ve Satıcı Üye) aracılığıyla satışı toptan alış satış işlemleri kapsamında 10/09/2020 tarihinde gerçekleştirilecektir. Söz konusu işlemde nakit ve menkul kıymet takası MKK ve Takasbank A.Ş. dışında yapılacaktır. Şirketin işlem öncesi ve sonrası  ortaklık yapısı KAP’ta yer almaktadır.

BOSSA

Şirket aktifinde yer alan, atıl durumda  bulunan ve Yatırım Amaçlı Gayrımenkul şeklinde sınıflandırılan Adana İli / Seyhan İlçesi Zeytinli Mahallesi 12068 Ada 7 ve 8 parseller,12067 Ada 1 parsel ve 14070 Ada 6 parsel’de yer alan taşınmazların 09.09.2020 tarihinde 55.000.000.-TL bedel ile Kıvanç Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ye satışı tamamlanmış ve satış bedeli nakden tahsil edilmiştir.

CEOEM

Şirket tarafından, 1.535.183TL (KDV hariç) tutarında medikal nitril eldivenin yurtdışına satışı, dış ticaret şirketi üzerinden yapılmıştır.

DARDL

Şirketin gerek kendi ürünlerinin gerekse de muhtemel satın alınacak Yunan Şirketinin ürünlerinin Yunanistan ve Avrupa Pazarında satış ve dağıtımının yapılması, Yunan şirketinin muhtemel satın alınması sırasında gerekecek işlemlerde kullanılması amacı ile şirketin dünya şirketi olma yolunda atılan ilk adım olarak % 100 oranda hisseleri şirkete ait 500.000 Euro ödenmiş sermaye tutarı ile Yunanistan’da yerleşik olacak ” Dardanel Greece S.A.” ünvanı ile şirket kurulması kararı alınmıştır.

DGKLB

Şirketin bünyesinde bulunduğu Doğanlar Yatırım Holding A.Ş., iştiraklerinden BioTRend Enerji A.Ş.’nin halka arzı için çalışmalara başlamıştır. BioTRend Enerji A.Ş. 2012 yılında teknoloji üretim ve uygulama merkezi olarak kurulmuş olup, üzerinden geçen 8 yıl içerisinde önemli çalışmalara imza atmıştır.Türkiye’nin önde gelen yenilenebilir enerji üretim firmalarından biri olan Biotrend Enerji, ülke genelinde; biyo kütle, evsel katı atık ayrıştırma, gazlaştırma – yakma ve ATY üretimi, biyometanizasyon, atık sahası işletimi, biyokütle yakma tesisi ve atık ısı tesisleri ile ilgili yatırımlara sahip ve bugün ülke genelinde evsel atığın yaklaşık %25’ini işler hale getirmektedir. Enerji alanında portföy büyüklüğü ise 120 MW mertebesindedir.Biotrend Enerji, Ülke genelinde 15 farklı bölgede atık gazından elektrik üretimi yapan ve katı atık bertaraf tesislerini işleten büyük bir portföyde hizmet vermektedir. BioTRend Enerji, 120.450 mw yıllık üretim kapasitesine ulaşarak ülke genelinde 185.000 hanenin yıllık elektrik ihtiyacını karşılamaktadır.

DIRIT

Şirketin duran varlıkları içerisinde olan ve daha önceden yönetim kurulu başkanı Mehmet Bedir’e verilen yetki doğrultusunda Isparta ili Süleyman Demirel organzie sanayi içerisinde olan ve değerleme raporu 14.000.000,00 TL. olan arsa ve fabrika binasının bu değerden az olmamak üzere satışı için alıcılar ile Mehmet Bedir tarafından görüşmelere başlanmıştır.

FENER

Futbol A Takımı oyuncularından Vedat Muriqi’in İtalya’nın S.S. Lazio kulübüne transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır.

GSRAY

Profesyonel Futbolcu Adem Büyük ile Şirket arasındaki sözleşme karşılıklı olarak sona erdirilmiştir. Buna göre oyuncu Şirkete 2.010.508 TL tutarındaki bedeli, karşılıklı sona erdirme tazminatı olarak ödeyecektir.

GSRAY

Profesyonel Futbolcu Oghenekaro Peter Etebo ve kulübü Stoke City Football Club Limited ile oyuncunun 2020-2021 sezonu sonuna kadar geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun kulübüne net 675.000 Euro tutarında geçici transfer ücreti ödenecektir. Yapılan anlaşmaya göre kiralama süresi boyunca Şirketin, net 7.500.000 Euro transfer bedeli karşılığında oyuncuyu satın alma opsiyonu bulunmaktadır.Futbolcuya ise net 1.200.000 Euro sabit transfer ücreti ödenecektir.

KLNMA

İşbu açıklama Sermaye Piyasası Kurulu’nun yayımlamış olduğu Özel Durumlar Rehberi’nin 5.6.no’lu Maddi Duran Varlıklar ile İlgili İşlemler başlıklı maddesinin 2. fıkrasına dayanarak yapılmaktadır. Toplam satış tutarı Maddi Duran Varlık Toplam Net Değeri’nin %10’u sınırına 09.09.2020 tarihinde ulaşmıştır.  Bu tutara birden fazla maddi duran varlık satışı ile ulaşıldığından, tutara dahil tüm satışlar ayrı ayrı açıklanmaktadır.

MEGAP

Firma Adıyaman Besni fabrika yatırımı için 2020 Kasım ayında teslim almak üzere vergiler hariç toplamda 1.280.790 TL tutarında 6 adet Yuvarlak Örme Makinası siparişi vermiştir.

MEGAP

Şirket faaliyetlerini  ve satış kanallarını genişletmek adına İstanbul kumaş pazarının içinde 5 katlı 700 m² Telsiz Mh. Dursun Kılıç Cd. Pini Tex Apt. N40/1 Zeytinburnu / İstanbul adresinde tekstil ürünleri satışı için şube (satış mağazası) işyeri açılışına ve açılış ile ilgili gerekli işlemlerin yapılmasına oy birliği ile karar vermiştir.

MEPET

Mepet A.Ş. ile Petrol Ofisi A.Ş. arasında; Mepet A.Ş.’ye ait olan Selimpaşa Kuzey ve Selimpaşa Güney Akaryakıt istasyonlarının bayilik sözleşmesi imzalanması hususunda anlaşma sağlanmıştır.Sözleşme 27.11.2020-26.11.2023 tarihleri arasından geçerli olup toplam 3 yıllıktır. Sözleşmeye istinaden; Selimpaşa Kuzey Akaryakıt İstasyonu için yıllık 2.650.000-TL bedelle, üç yıllık 7.950.000-TL, peşin satış destek primi ve  Selimpaşa Güney Akaryakıt İstasyonu için yıllık 1.600.000-TL bedelle, üç yıllık 4.800.000-TL, peşin satış destek primi olmak üzere  Toplamda 12.750.000-TL+KDV peşin satış destek primi  2020/Kasım ayı içerisinde Mepet A.S. Tarafından Petrol Ofisi A.Ş.’ye fatura edilerek tahsil edilecektir.

ODAS

Şirketin iştiraklerinden Çan Kömür ve İnşaat A.Ş. bünyesinde faaliyet gösteren Çan-2 Termik Santralinin kurlara bağımlı çeyrek bazda değişen fiyat mekanizmasında, takip eden çeyrek dönemlerde satış fiyatının yükseleceği öngörüsüyle Mart 2021’de programa dahil edilen 20 günlük planlı duruş fiyat avantajı sebebiyle Eylül 2020’ye alınmıştır.

ORGE

Şirketin devam eden işleri arasında yer alan Bodrum Yalıkavak / Epique Island Projesi’nde, işveren Aksoy Bodrum Taşınmaz Yatırımları A.Ş.’den talep ettiği 788.237,16 TL + KDV tutarında Genel Gider Kar farkının işverence kabul edildiği şirkete bildirilmiştir. Böylece Epique Island Projesi’nde toplam sözleşme büyüklüğü 23.026.167,53 TL+KDV ve 986.874,84 USD+KDV tutarına ulaşmıştır.

SAYAS

4 Nisan 2020 tarihli açıklamada İstanbul merkezli faaliyetlerin azalması ve bünyesinde teknik personel kalmaması nedenleriyle bağlı ortaklığı Say Kurumsal Kimlik ve Tasarım Hizmetleri Anonim Şirketi’nin merkezinin İzmir’e nakline karar verildiği hususu kamuoyu ile paylaşılmıştır.  Konuyla ilgili işlemler tamamlanmış olup merkez nakline ilişkin ilan Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi’nin 8 Eylül 2020 tarih ve 10155 sayılı nüshasında yayımlanmış bulunmaktadır.

SELGD

Şirket Yönetim Kurulu’nun 14.04.2020 tarihli kararı çerçevesinde duyurusu yapılan, Şirketin 11.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşılanmak suretiyle %100 oranında olmak üzere 11.000.000 TL artışla 22.000.000 TL’ye yükseltilmesine ilişkin olarak 25.08.2020 tarihinde başlayan 15 günlük yeni pay alma haklarının kullandırılması süreci 08.09.2020 tarihinde tamamlanmıştır.Yeni pay alma haklarının kullanılmasından sonra kalan payların toplam nominal değeri 65.715,606 TL olup, bu paylar 14-15 Eylül 2020 tarihleri arasında 2 iş günü süreyle A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasada, 1 TL nominal değerli pay fiyatı 1,00 TL’den az olmamak üzere Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasada oluşacak fiyattan satışa sunulacaktır.Birincil Piyasada satışa sunulmasını müteakiben kullanılmayan payların varlığı halinde, talep görmeyen paylardan satış bedeli toplam 2.674.000 TL’ye denk gelecek adette nominal değerli payları; 900.000 TL’si nakden ve 1.774.000 TL’si Şirket’ten olan alacağa mahsuben olmak ve satış fiyatı nominal değerden ve Birincil Piyasada gerçekleştirilecek halka arz fiyatının ortalamasından aşağı olmamak üzere satış süresinin bitiş tarihinden itibaren üç iş günü içerisinde bedellerini tam ve nakden ödeyerek satın alacağına ilişkin Hakim Ortak Gönen Kuru Kahve Limited Şirketinin taahhüdü bulunmaktadır.

SKBNK

Şirketin sermaye artırımını dolayısıyla elde edeceği fon, Bankanın hâlihazırda kuvvetli olan sermaye yapısı ile yasal sınırların üzerinde olan sermaye yeterliliği rasyolarını daha kuvvetlendirerek, Banka’nın mevcut ve potansiyel kredi taleplerinin karşılanarak Türkiye ekonomisinin güçlendirilmesi amacıyla kullanılacaktır.

TSPOR

Şirket ile profesyonel futbolcu Manuel Marouan Da Costa Trindade arasındaki 31.01.2020 başlangıç ve 31.05.2021 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi, karşılıklı olarak feshedilmiştir. Yapılan anlaşmaya göre oyuncuya herhangi bir fesih tazminatı ödenmeyecektir.

VAKBN

İlgide kayıtlı açıklama ile Hazine ve Maliye Bakanlığı garantisi altında 7 yıl geri ödemesiz toplam 23 yıl vadeli 250 milyon ABD Doları tutarındaki Türkiye Acil Durum Şirket Desteği Projesi’nin Dünya Bankası İcra Direktörleri Kurulu tarafından onaylandığı duyurulmuştu. Söz konusu projenin kredi anlaşması Dünya Bankası ile VakıfBank arasında 09.09.2020 tarihinde imzalanmıştır.

Kaynak A1 Capital
Hibya Haber Ajansı

Berkan Yıldırım

1992 doğumlu. Eskişehir Üniversitesi Radyo Televizyon ve Sinema bölümü 3. sınıf öğrencisi. 2 yıldır çeşitli dergilerde editörlük görevi yapmaktadır. En büyük hayali ulusal bir gazetede editörlük görevine devam etmek.

İlgili Makaleler

Göz Atın
Kapalı
Başa dön tuşu