Ekonomi

Piyasadan haberler

AKSEN

Aksa Enerji Yatırımcı İlişkileri ve Kurumsal İletişim Direktörü ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi Sn. Özlem McCann 11.09.2020 tarihi itibarıyla görevinden ayrılmıştır.

ARTI

Şirket alacaklarının tahsili için noter kanalı ile gönderilen ihtarnameye cevaben, Borçlu Erdal Can Alkoçlar Şirket’e gönderdiği ihtarname ile; Erdal Can Alkoçlar’ın Şirkete olan borcunun, Şirketin eski yönetim kurulu başkanı Uğur Bayraktar tarafında 21.08.2019 tarihinde üstlenildiği bildirilmiş ve taraflar arasında 21.08.2019 tarihinde imzalandığı iddia edilen, resmi şekilde düzenlenmemiş bir sözleşme iletilmiştir.

BEYAZ

Beyaz Sistem Müzayede 1000’inci açık artırma hakkında detaylı bildirim

CRFSA

Bedelli sermaye artırımından elde edilecek fonun tamamı, Şirketin sermaye yapısının güçlendirilmesi ve borçluluğunun azaltılarak daha sağlıklı bir finansal yapıya kavuşturulması amacıyla finansal borçların ödenmesinde kullanılacaktır.

DIRIT

11 09 2020 tarihinde şirket yönetim kurulunun Sermaye Piyasası kurulu Ortaklar Finansmanı Daire Başkanlığı 03/09/2O2O tarih 8962 sayılı yazısına isitnaden almış olduğu kararlar aşağıdaki gibidir. Şirket tarafından satın alınan Dyk Otomasyon Tekstil Tarım San Ve Tic.Ltd.Şti. nin Hakan Çilingir ve Murat Güvener  alınmış olan hisselerinin aynı şarttlarla geri iade edilmiş olup 10 09 2010 tesçil işlemleri bitirilmiştir. Şirketten sermaye avansı olarak alacaklı olan Mehmet Bedir, Büşra Buse Demir, Cihan Telli ve Savaş kollik alacağın  devir temlik sözleşmesi ile bu alacakların mahsup edilmesine karar verilmiştir.

DIRIT

Sermaye Piyasası kurulu Ortaklar Finansmanı Daire Başkanlığı 03/09/2O2O tarih 8962 sayılı yazısına istinaden bedelli sermaye artırım için sunulan izahname kabul görmemiş ve sermaye artırım işlemleri süreci sonlandırılmıştır. TTK 376 ve TTK 403 e göre şirket genel kurulunun yapılması, mevcut yönetim kurulunun  devam edip  etmeyeceğinin  ve  sermaye kaybına yönelik alınacak tedbirlerin belirlenmesi icin  Covid19 sürecinde olabilecek en hızlı şekilde bu Genel Kurulun yapılması çalışmaları başlatılmıştır.

DOHOL

Sesa Ambalaj ve Plastik Sanayi Ticaret A.Ş.’nin sermayesini temsil eden payların tamamının (%100), doğrudan bağlı ortaklığı Öncü Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.’nin sermayesinde %70 oranında pay sahibi olduğu doğrudan bağlı ortaklığı SESA Üretim Yatırımları ve Yönetim Hizmetleri A.Ş. tarafından satın alınması ve devir işlemleri 14.09.2020 tarihinde gerçekleştirilmiş olup, “kapanış” işlemleri 14.09.2020 tarihi itibariyle tamamlanmıştır. Sesa Ambalaj ve Plastik Sanayi Ticaret A.Ş.’nin sermayesini temsil eden payların tamamının (%100) iktisap edilmesinde, SESA Üretim Yatırımları ve Yönetim Hizmetleri A.Ş. tarafından 35.838.129,-Avro tutarında özkaynak kullanmış, kalanı ise banka kredisi ile finanse edilmiştir. Pay alım bedeli ile ilgili olarak, takip eden dönemlerde, bazı şarta bağlı bedel uyarlaması ve/veya performans ödemesi söz konusu olması durumunda, gerekli açıklamalar konuya ilişkin finansal tablo dipnotlarında yer alacaktır.

EKGYO

Şirketin mülkiyetinde bulunan İstanbul ve Ankara’da toplam 39.604,51 m2 yüz ölçümlü 2 adet arsanın toplamda KDV Hariç 128.000.000 TL (KDV Dahil 151.040.000 TL) bedel üzerinden E-İhale ile Açık Artırma Usulü ile satışa sunulmaktadır. 18.09.2020 saat16:30’a kadar başvuru yapılabilmektedir.

EKIZ

Şirket ile RTS ZEYTİN TİC. VE SAN. LTD. ŞTİ. (RTS) arasında 14.09.2021 tarihine kadar geçerli olmak üzere, EKİZ’e zeytin alım ve satımı ile, RTS’nin teslim aldığı ve RTS tarafından teslim edilen zeytinin satış ve teslimi olmak üzere, alım-satımı ve depolaması yapılacak zeytin miktarının, piyasa şartları uygun olduğu müddetçe (fiyat, tedarik, satış) 1800 ton / yıl (150 ton/ay) olarak yapılması için aralarında “Zeytin Alım-Satım Sözleşmesi” nin imzalanmasına, Söz konusu yapılan sözleşme şartlarının Borsa İstanbul A.Ş./Kamuyu Aydınlatma Platformunda yayımlanmasına,Toplantıda hazır bulunan üyelerin oybirliğiyle karar verilmiştir.

INDES

% 100 oranında bağlı ortakları olan Neteks İletişim Ürünleri Dağıtım A.Ş.’nin ve Artım Bilişim Çözümleri A.Ş’nin, % 100 oranında bağlı ortağı olan Neteks Teknoloji Ürünleri Anonim Şirketi tarafından devir alınmasına ve Türk Ticaret Kanunu’nun 134 ve ilgili maddeleri ile 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 18,19 ve 20.maddeleri uyarınca devir yolu ile birleşmesine, birleşme raporunun hazırlanmasına ve gerekli prosedürlerin tamamlanarak bu hususların ilgili Şirketlerin Genel Kurul’larının onayına sunulmasına  karar verilmiştir. Katma değerli çözümler sunan ve bilişim sektöründe yedek parça ihtiyaçlarını da karşılayan 3 şirketin faaliyet konularının benzer olması dolayısıyla birleşme işlemine karar verilmiştir. Şirketin birleşmeye konu olan 3 şirketteki ortaklık payı birleşme öncesi ve birleşme sonrasında da % 100’dür.  Dolayısıyla birleşmenin konsolide mali tablolara bir etkisi olmayacaktır.

IPEKE

Şirket TMSF Fon Kurulu tarafından İpek Doğal Enerji Kaynakları Araştırma ve Üretim Anonim Şirketine vekaleten Genel Müdür olarak Sn. İlhan Küçükahmetler’in atanmasına karar verildiğini 04.09.2020 tarihinde KAP’ta açıklamıştı.Sn. İlhan Küçükahmetler sağlık sebeplerinden dolayı görevine başlayamamış ve ayrılmıştır. Yeni bir atama olduğunda kamuoyu bilgilendirilecek olduğu açıklanmıştır. .

JANTS

27.05.2019 tarihinde 11 nolu karar ile şirket olarak pay geri alım kararı alınmış ve borsa da açıklama yapılmıştı. Pay geri alımı için 7.000.000.TL fon ayrılmasına karşılığında azami 277.500 adet hisse alımı öngörülmüştü. Şirket yönetim kurulu, faaliyetlerin olumlu seyretmesi, hissenin değerinin de olumlu performans göstermesi nedeniyle henüz gerçekleşmemiş olan kalan payların geri alım fonunu yatırımlarda kullanmak için pay geri alımını iptal etmiştir.Planlanan 7.000.000.TL fondan 3.008.491,26 TL lik 106.157 adet hisse alımı yapılmıştır. Henüz gerçekleşmeyen kısım için pay geri alımı iptal edilmiştir. Kap tan ilgili süreç iptali yapılacaktır.Alınan payların yıl sonuna kadar satılması planlanmaktadır. Sermayenin yaklaşık % 1 civarındadır.

JANTS

Şirketin almış olduğu kendi paylarının satışı 14.09.2020 tarihinde tamamlanmıştır

PGSUS

2020 yılı Ağustos ayı trafik verileri KAP’ta paylaşılmıştır.

RALYH

Şirketin Bağlı Ortaklıklarından RAL YAPI MÜHENDİSLİK A.Ş., T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından 17.08.2020 tarihinde düzenlenen  ”Malatya İli Battalgazi İlçesi Beydağı Mahallesi 3 ve 4 Etaplar 1. Bölge 886 Adet Konut ve 38 Adet Dükkan İnşaatları İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi” işi kapsamında 185.968.976,00 TL ihale bedelli Sözleşme 14.09.2020 tarihinde imzalanmıştır.

RAYSG

Şirketin 2020 yılı Ocak – Ağustos aylarını kapsayan döneme ait denetimden geçmemiş tahmini prim üretimi 953.985.552 TL dir.Prim üretiminde bir önceki yılın aynı dönemine göre % 27,90 oranında artış meydana gelmiştir.

RYGYO

Şirket portföyündeki Düzce İli Merkez İlçesi Arapçiftliği Mahallesi 2177 Ada 2 Parsel’deki 15.253,87 m2’lik arsa üzerine inşa edilen 3.781 m2’lik üç bloktan oluşan deponun Yapı Kullanma İzin Belgesi (İskan) alınmıştır.

SAYAS

Şirketin dünyanın en büyük rüzgar kulesi üretim kapasitesine sahip olan Güney Kore’de yerleşik Win & P Ltd. şirketinin tedarikçi listesine alındığı ve kule iç aksamlarına yönelik 3.851.960 EUR tutarında teklifinin onaylandığı olduğu daha önce açıklanmıştır.  Win & P’ye muhtelif projelerine yönelik toplam 1.193.710 EUR tutarında 11 kulelik bir teklif daha verilmiştir.İşbu açıklama Yönetim Kurulunun 10 Eylül 2020 tarih ve 2020/69 sayılı Kararı ile teklif tutarının netleşmesine kadar ertelenmiştir.

SELGD,  ACP

A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER Sermaye artırımına aracılık ettiği Selçuk Gıda Endüstri İhracat İthalat Anonim Şirketi’nin çıkarılmış sermayesinin 11.000.000 TL’den 11.000.000 TL nakit karşılığı olmak üzere 22.000.000 TL’ye çıkarılması nedeniyle artırılan 11.000.000 TL nominal değerli payların rüçhan haklarının kullanılmasının ardından kalan 65.715,606 TL nominal değerli paylar Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa’da 14 – 15 Eylül 2020 tarihinde halka arz edilmesi planlanmış olup 14 Eylül 2020 tarihinde tamamı satılmıştır.

 

Kaynak A1 Capital
Hibya Haber Ajansı

Etiketler

Berkan Yıldırım

1992 doğumlu. Eskişehir Üniversitesi Radyo Televizyon ve Sinema bölümü 3. sınıf öğrencisi. 2 yıldır çeşitli dergilerde editörlük görevi yapmaktadır. En büyük hayali ulusal bir gazetede editörlük görevine devam etmek.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Göz Atın

Kapalı
Başa dön tuşu
Kapalı