Ekonomi

Piyasadan haberler

BORSA İSTANBUL A.Ş.     ALARK

Borsa İstanbul A.Ş. Piyasalarında Uygulanacak Gözetim Tedbirleri Yönergesi’nin 5. Maddesi çerçevesinde, Gökhan GÜNGÖR (14349277) isimli yatırımcının Alarko Holding A.Ş. (ALARK.E) payı piyasasında, Yönerge’nin 6. maddesinde belirtilen emir ve işlemleri nedeniyle yatırımcı hakkında Borsamız Pay Piyasası’ndaki emir ve işlemlerine yönelik olarak 19/01/2021 tarihinden itibaren 3 ay süreyle “Açığa Satış ve Kredili İşlem Yasağı”, “Brüt Takas” önleyici tedbirleri uygulanacaktır. Tedbirin uygulanacağı son tarih 16/04/2021’dir.

BORSA İSTANBUL A.Ş.     INVEO

Borsa İstanbul A.Ş. Piyasalarında Uygulanacak Gözetim Tedbirleri Yönergesi’nin 5. ve 6. maddelerindeki hükümler çerçevesinde, Tedbir Yönetim Sistemi kapsamında piyasasında gerçekleşen işlemler nedeniyle İnveo Yatırım Holding A.Ş. (INVEO) payında 19/01/2021 tarihinden itibaren 3 ay süreyle Açığa Satış ve Kredili İşlem Yasağı, Brüt takas, Emir İptalinin, Emir Miktar Azaltımının ve Emir Fiyat Kötüleştirmesinin Yasaklanması, Piyasa Emri ile Piyasadan Limite Emir Girişinin Kısıtlanması ve Emir Toplama Bilgi Yayınının Kısıtlanması önleyici tedbirleri uygulanacaktır. Tedbirlerin uygulanacağı son tarih 16.04.2021’dir.

BORSA İSTANBUL A.Ş.    PSDTC

Borsa İstanbul A.Ş. Piyasalarında Uygulanacak Gözetim Tedbirleri Yönergesi’nin 5. ve 6. maddelerindeki hükümler çerçevesinde, Tedbir Yönetim Sistemi kapsamında piyasasında gerçekleşen işlemler nedeniyle Pergamon Status Dış Ticaret A.Ş. (PSDTC.E) payında 19/01/2021 tarihinden itibaren 1 ay süreyle “Açığa Satış ve Kredili İşlem Yasağı” ile “Brüt Takas” önleyici tedbirleri uygulanacaktır. Tedbirlerin uygulanacağı son tarih 18/02/2021 ‘dir.

BORSA İSTANBUL A.Ş.   TDGYO

Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamındA TDGYO.E paylarında 19/01/2021 tarihli işlemlerden  (seans başından) 02/02/2021 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar brüt takas uygulanacaktır.

CELHA

Yönetim Kurulunun 01.12.2020 tarih ve 2020/22 sayılı Kararı ile kabul edilen ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun Pay Tebliği (VII-128.1)’nin 33’üncü maddesi gereğince hazırlanmış olan 01.12.2020 tarihli “Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanımına İlişkin Rapor” KAP’taki şekilde 18.01.2021 tarihli olarak yeniden düzenlenmiş olup, Yönetim Kurulunun 18.01.2021 tarih ve 2021/01 sayılı Kararı ile onaylanmıştır.

CRDFA

Şirketin faaliyetleriyle ilgili 2018 yılı vergilendirme dönemlerine ilişkin T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı (Boğaziçi Kurumlar V.D.) vergi müfettişlerince Kurumlar Vergisi, Kurum Geçici Vergi ve Banka M.V. yönünden inceleme gerçekleştirilmiştir. Yapılan inceleme sonucunda düzenlenen vergi inceleme raporlarına dayanılarak şirkete gönderilen vergi ve ceza ihbarnameleriyle şirket adına 1,836,368.23 TL vergi ve 1,836,368.23 TL vergi ziyaı cezası düzenlenmiştir.Şirket  bugüne kadar sektör uygulamaları ve vergi uzmanlarının görüşleri doğrultusunda vergi mevzuatı ile tam uyum içinde hareket etmiştir.  Maliye Bakanlığı Merkezi Uzlaşma Komisyonu nezdinde uzlaşma talebinde bulunma ve uzlaşmanın vaki olmaması durumunda vergi mahkemeleri nezdinde dava açma hakkı kullanılacaktır

EKGYO

Şirket projelerinden Kalyon İnş. San. ve Tic. A.Ş. taahhüdü altında bulunan Ankara Başkent Emlak Konutları 1. Etap Konut ve Ticaret İnşaatları ile Altyapı ve Çevre Düzenleme İşleri’nde (Başkent Emlak Konutları), 29404 Ada 2 Parsel Dini Tesisin (Projedeki Son Kısım) kısmi geçici kabulü yapılmış olup Kısmi Geçici Kabul Tutanağı 15.01.2021 tarihinde onaylanmıştır.

EKGYO

Şirket projelerinden Ak Yapı-Eşbah Ispartakule Ortak Girişimi taahhüdü altında bulunan İstanbul Avcılar Ispartakule 6. Etap Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi’nde (TEM34 Tahtakale), 670/1 Ticaret Parseli ve Bu Parsele Ait Altyapı ve Çevre Düzenleme İşleri’nin kısmi geçici yapılmış olup Kısmi Geçici Kabul Tutanağı 15.01.2021 tarihinde onaylanmıştır.

ERBOS

31.12.2020 Tarihi itibari ile, Şirketin  Arazi, Arsalar ve Binalar grubundaki  gayrimenkullerinin ve  Tesis, Makine ve Cihazlar grubundaki sabit kıymetlerinin değerlemeleri SPK Lisanslı Değerleme Şirketlerinden olan LAL Gayrimenkul Değerleme ve Müşavirlik A.Ş.’ye yaptırılmıştır. LAL Gayrimenkul Değerleme ve Müşavirlik A.Ş. tarafından verilen 18.01.2021 tarihli ekspertiz değerleme raporları sonuçlarının, 2020 Yılı yıllık  finansal tablolara yansıtılarak kamuya açıklanmasına karar verilmiştir.

ETILR

İstanbul/Kağıthane Franchise şubesinin kapanması ve şube işletmecisinin mevcut haklarının 31.01.2022 tarihine kadar dondurulması, bu tarihe kadar işletmecinin talebi Şirketin de onayı olması halinde sözleşmenin kaldığı yerden devamı hususunda şube işletmecisi ile karşılıklı mutabakata varılmış ve imza altına alınmıştır.

GARAN

Banka Ticari Bankacılıktan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Selahattin Güldü, Banka iştiraki Garanti Finansal Kiralama A.Ş.’nin Genel Müdürü olarak atanacaktır. Boşalan Ticari Bankacılıktan Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı pozisyonuna Kobi Bankacılığından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Cemal Onaran atanacaktır. Cemal Onaran’dan boşalan Kobi Bankacılığından Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı pozisyonuna ise Banka Yetenek ve Kültür Müdürlüğü Direktörü Sibel Kaya atanacaktır.Halen Garanti Finansal Kiralama A.Ş.’de Genel Müdürlük görevini yürüten Ünal Gökmen görevinden ayrılacaktır.Banka yurtdışı iştiraklerinden Romanya’da kurulu Garanti Bank S.A. Genel Müdürü Ufuk Tandoğan görevinden ayrılacak olup, yerine Banka Kurumsal ve Ticari Krediler Risk Yönetimi Koordinatörü Mustafa Tiftikçioğlu atanacaktır.

GEDIK

Şirket Yönetim Kurulu’nun 18.01.2021 tarih ve 2039 sayılı toplantısında, şirket kayıtlı sermaye tavanının 150.000.000 TL ‘den 600.000.000 TL’ye çıkartılmasına karar verilmiş olup söz konusu tadil metni KAP’ta bilgilerinize sunulmuştur

GEREL

Seoul Viosys Co. Ltd. firması ile yapmış olduğu anlaşma kapsamında Şirketin “UVC Led Virüs ve Bakteri Öldüren Dezenfeksiyon Modülü” üretimi ve yurt içi-yurt dışı satışı için gerekli olan ve bu konuda akredite olmuş üniversitelerle yapılan analiz çalışmaları neticesinde Ar-Ge sonuç raporları ile ilgili Kurumdan CE belgesi alınmıştır.Son olarak da bu belgelerle birlikte Şirketin, söz konusu ürünlerinin TC. Sağlık Bakanlığı’nın Ürün Takip Sistemi’ne (ÜTS) https://utsuygulama.saglik.gov.tr/UTS/tibbiCihaz) kayıt giriş ve onay işlemlerini tamamlamıştır.

INFO

Yönetim kurulu yapmış olduğu toplantısında Şirket, Operasyonlardan Sorumlu Başkanı Sayın Tamer Akbal’ın vekaleten Genel Müdürlüğe atanmasına oy birliği ile karar vermiştir.

INVEO

Şirket Yönetim Kurulu’nun 18.01.2021 tarih ve 544 sayılı toplantısında, şirket kayıtlı sermaye tavanının 100.000.000 TL ‘den 250.000.000 TL’ye çıkarılmasına karar verilmiş olup söz konusu tadil metni KAP’ta bilgilerinize sunulmuştur.

ISGYO

Yönetim Kurulunun 18 Ocak 2021 tarihinde yapılan toplantısında, Sermaye Piyasası Kurulu’nun Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği’nin “Gayrimenkul değerleme kuruluşunun seçimi” başlıklı 35.maddesi uyarınca;Portföyünde bulunan gayrimenkuller için belirlendiği şekilde “Nova Taşınmaz Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.”, “Reel Gayrimenkul Değerleme A.Ş.”, “Harmoni Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.” ve “Terra Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.” den değerleme hizmeti alınmasına ve 2021 yılı içerisinde portföye alınabilecek ve değerleme gerektirecek varlıklar için “Reel Gayrimenkul Değerleme A.Ş.” veya “Nova Taşınmaz Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.”den değerleme hizmeti alınmasına karar verilmiştir.

KFEIN

Sermaye Piyasası Kurulu’nun 30.06.2016 tarih ve 21/729 sayılı izin yazısı ile kayıtlı sermaye sistemine geçen şirketin, mevcut kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin 2020 yılı sonu itibariyle sona ermesi sebebiyle, Sermaye Piyasası Kurulu’nun Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği (II-18.1) kapsamında, şirketin mevcut 50.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanının korunarak, kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin 2021-2025 (5 yıl) yılları için geçerli olmasına ve buna ilişkin Şirket Esas Sözleşmesi’nin “Şirketin Sermayesi” başlıklı 7.maddesinin ekli şekilde tadiline ilişkin olarak yasal prosedürlerin tamamlanabilmesi amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı’na başvuruda bulunulmasına,Karar verilmiştir.

KLNMA

Banka çıkarılmış sermayesinin 850.000.000.-TL’den 1.600.000.000.-TL’ye artırılması ile ilgili olarak, Banka Esas Sözleşmesi’nin “Sermaye” maddesine ilişkin Tadil Metni 15.01.2021 tarihinde Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ile Sermaye Piyasası Kurulu’nun onayına sunulmuştur. Esas Sözleşme Tadil Metni KAP’ta verilmektedir.

MERKO

Şirketin 14.12.2020 tarihli Olağanüstü Genel Kurul toplantısı sonuçları ve sermaye artıırm kararları T.C İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 18.01.2021 tarihinde tescil edilmiştir.

MNDRS

13.01.2021 tarihinde yaptığı KAP açıklamasında duyurulan;Şirketin, sermayesinin ve oy hakkı veren paylarının tamamına (%100) sahip olduğu bağlı ortaklıkları Akça Enerji Üretim Otoprodüktör Grubu A.Ş. ve Tan Elektrik Üretim A.Ş.’nin tüm malvarlığı unsurlarının bir bütün halinde “Kolaylaştırılmış Usulde Birleşme” yöntemi uygulanarak devralınması suretiyle Şirket bünyesinde birleşme işlemine ilişkin olarak KAP’ta imzalı Duyuru Metni Taslağı, Birleşme Sözleşmesi Taslağı ve II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği uyarınca gerekli diğer bilgi ve belgeler ile birlikte 18.01.2021 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu’na başvuru yapılmıştır.

RYGYO

Şirket portföyünde bulunan İstanbul İli Esenyurt İlçesi Esenyurt Mahallesi 2642 Ada 1 Parsel üzerindeki 21.536,25 m2 arsa üzerinde bulunan 41.865,06 m2 deponun asma katlar dahil 13.180 m2 depolama alanı “Trendyol Lojistik A.Ş.”ye 1 seneliğine kiraya verilmiştir.Kiraya verilen depodan 1 senede 7.117.200-TL+KDV gelir elde edilecektir.

RYGYO

Şirketin 18/01/2021 tarih ve 615 sayılı kararı doğrultusunda; portföyünde bulunan Kocaeli İli Gebze İlçesi Balçık Mahallesi 379 Ada 7 Parsel üzerindeki 9.394,62 m2’lik arsa ile ortak mülkiyetli İmpa Yapı Endüstri ve Ticaret A.Ş. ve Timur Alperen Adan’a ait Kocaeli İli Gebze İlçesi Balçık Mahallesi 379 Ada 4 Parsel üzerindeki 19.184 m2’lik arsanın, tevhid edilerek toplam 28.578,62 m2 büyüklüğündeki yeni arsa üzerine ortak hak ve oranda 20.000 m2’lik Lojistik Merkezi yapılması konusunda anlaşmaya varılmıştır.

SNKRN

Şirketin bağlı ortaklığı Senkron Bina Teknolojileri A.Ş. ile 2410 CONSTRUCTIONS D.O.O. firması arasında, MONTENEGRO/KARADAĞ’da yapımı devam eden LOTUS RESİDENCE  Projesine ait; Elektronik Güvenlik Sistemleri, Açık Alan Seslendirme Sistemleri, Kapalı Devre TV ve Video Analiz Kayıt Sistemleri, Ev Otomasyonu Sistemleri, Yangın İhbar Sistemleri, Fiber Optik Çevre Güvenlik Sistemleri, AG/OG Elektrik Alt ve Üstyapı Sistemleri ile İnşaat Yapım İşlerine dair ticari sözleşme 710.000 EURO  bedel üzerinden 18.01.2021 tarihinde sözleşme imzalanmıştır. İşin tamamlanma süresi 6 (Altı) aydır. İşin kapsamı; Mühendislik, Ekipman, Cihaz, Malzeme Temini, Fiziksel ve Elektriksel montajlar ile çalışır durumda devreye alma yapım işleridir.

 

Kaynak A1 Capital
Hibya Haber Ajansı

Berkan Yıldırım

1992 doğumlu. Eskişehir Üniversitesi Radyo Televizyon ve Sinema bölümü 3. sınıf öğrencisi. 2 yıldır çeşitli dergilerde editörlük görevi yapmaktadır. En büyük hayali ulusal bir gazetede editörlük görevine devam etmek.

İlgili Makaleler

Göz Atın
Kapalı
Başa dön tuşu