Ekonomi

Piyasadan haberler

AKCNS

KYBF Genel Müdür Değişikliği hakkında KAP’ta yer alan bildirim

AVGYO

Şirket aktifinde kayıtlı bulunan; Samsun İli Kıran Mahallesinde yer alan Samsun Şehirlerarası Otobüs Terminalinin mevcut kiracısı Anadolu Terminal Hizmetleri A.Ş.nin kira sözleşmesinin 01.09.2020 tarihinden itibaren 1 (Bir) yıl daha uzatılmasına ve devam etmekte olan Covid-19 salgını sebebiyle kira bedelinin değişmeden aylık 500.000.-TL + KDV olarak devam ettirilmesine karar verilmiştir.

AVGYO

Şirket aktifinde kayıtlı bulunan Samsun Havza Şehirlerarası Otobüs Terminali ‘nin mevcut kiracısı olan Şimşir Tur Terminal İşletmeciliği A.Ş.’nin kira sözleşmesinin 01.09.2020 tarihinden itibaren 1 (Bir) yıl daha uzatılmasına ve devam etmekte olan Covid-19 salgını sebebiyle kira bedelinin değişmeden aylık 63.559,32 TL + KDV olarak devam ettirilmesine karar verilmiştir.

AYEN

Şirket Ankara Ticaret Sicili Müdürlüğü’nde 275712 sicil numarasıyla kayıtlı bulunan AYEL ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC. A.Ş. ile Türk Ticaret Kanunu ile Kurumlar Vergisi Kanunu hükümleri çerçevesinde şirketin tüm aktif ve pasifleri ile bir bütün halinde devir alınmak suretiyle kolaylaştırılmış şekilde birleşmesinin kabulüne,Şirkete devir olan AYEL ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC. A.Ş. ile TTK’nun 156. ve diğer ilgili maddeleri hükümlerine göre kolaylaştırılmış şekilde birleştiğinden, birleşme sözleşmesinin genel kurulun onayına sunulmasına gerek olmadığının tespitine, Devrolan şirket olan AYEL ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC. A.Ş. şirketinin hisselerin %100üne şirketce sahip olunması nedeniyle, Türk Ticaret Kanunu’nun 155. Maddesinde yer alan sermaye şirketlerinin kolaylaştırılmış şekilde birleştirilmesi ve TTK’nun 156. Maddesinde yer alan kolaylıklar hükümleri ile Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-23.2 numaralı Birleşme ve Bölünme Tebliği’nin 13. Maddesine göre, ortaklara inceleme hakkı tanıma ile ilgili ilanlar yapılmaksızın, Birleşme Raporu, Bağımsız Denetim Raporu hazırlanmaksızın ve Uzman Kuruluş Görüşü alınmaksızın birleşme işlemi yapılmasına Birleşme işleminin 30.06.2020 tarihli ara mali tablolar üzerinden yapılmasına ve kabulüne,Birleşmeye ilişkin olarak Birleşme Sözleşmesi ve diğer ilgili belgelerin hazırlanması, Birleşmeye ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu ve diğer ilgili mercilere gerekli başvuruların yapılması ve bu çerçevede gerekli tüm işlemlerin yerine getirilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

BORSA İSTANBUL A.Ş.

Sermaye Piyasası Kurulu’nun onayladığı izahname çerçevesinde Borsa Birincil Piyasa’da halka arzı gerçekleştirilen Dinamik Isı Makina Yalıtım Malzemeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin, 24.700.000 TL nominal değerli sermayesini temsil eden payları Kotasyon Yönergesi’nin 8. maddesi uyarınca kota alınmış olup, halka arz edilen 8.700.000 TL nominal değerli payları 03/09/2020 tarihinden itibaren Ana Pazar’da (Grup 1) “DNISI.E” kodu ile,  3,52 TL/pay baz fiyat ve sürekli işlem yöntemiyle işlem görmeye başlayacaktır. İlgili sırada maksimum emir değeri 500.000 TL olarak belirlenmiştir.

BORSA İSTANBUL A.Ş.   TURSG, HALKS

Türkiye Sigorta’nın, payları Borsa’da işlem gören Halk Sigorta ve payları Borsa’da işlem görmeyen Ziraat Sigorta A.Ş.’yi devralmasına ilişkin pay dağıtım işlemlerinin 02.09.2020 tarihinden itibaren gerçekleştirilecek olması nedeniyle, BIST Pay Endeksleri’nin hesaplanmasında 02.09.2020 tarihinden itibaren Türkiye Sigorta’nın paylarının sayısı 1.161.523.363, fiili dolaşımdaki pay oranı ise %18 olarak dikkate alınacaktır. BIST Pay Endeksleri Temel Kuralları’na istinaden, söz konusu birleşme nedeniyle Türkiye Sigorta’nın dahil olduğu endekslerde herhangi bir kapsam değişikliği olmayacaktır

BORSA İSTANBUL A.Ş.  TURSG, HALKS

Türkiye Sigorta’nın, payları Borsa İstanbul’da işlem gören Halk Sigorta ve payları Borsa İstanbul’da işlem görmeyen Ziraat Sigorta A.Ş.’yi devralmasına ilişkin pay dağıtım işlemlerinin 02.09.2020 tarihinden itibaren gerçekleştirilecek olması nedeniyle, 21.08.2020 tarihli “Özsermaye Hallerinde Payların Teorik/Referans Fiyatlarının Belirlenmesi” prosedürünün 9.1. maddesine göre Türkiye Sigorta payları için 02.09.2020 tarihinde referans olarak alınabilecek fiyat 5,944 TL’dir.

CEMTS

“Covid-19 seyahat kısıtlamalarının halen devam etmesi nedeni ile MERCEDES BENZ TÜRK (MBT) firması tarafından yapılması planlanan saha ziyaretinin iptal edilmiş olduğu, yeni üretim hattı onayı için gerekli teknik dokümanların MERCEDES BENZ TÜRK (MBT) firması ile dijital ortamda paylaşılmış olduğu ve MERCEDES BENZ TÜRK (MBT) firmasından onay beklendiği ve yeni üretim hattı onayı sonrası bu hatta da seri üretime geçileceği ve ayrıca MAN firmasına mevcut denge çubuğu üretim hattında Temmuz ayı sonu itibari ile seri üretime başlanılacağı” KAP’ta açıklanmış idi.İlgili teknik dokümanlar MERCEDES BENZ TÜRK (MBT) firması tarafından değerlendirilmiş ve yeni üretim hattı onayı alınmıştır.MAN firmasına mevcut denge çubuğu üretim hattında seri üretime başlanmıştır.

CEOEM

Şirket tarafından, yurtdışına dış ticaret şirketi üzerinden nitril medikal eldiven satışı gerçekleştirmek üzere, 3.956.367TL(KDV hariç) tutarında fatura düzenlenmiştir.

DAGI

Şirket, Forum Kayseri Alışveriş Merkezinde yeni bir mağaza açmıştır. Açılan bu mağaza ile birlikte bayiler ve e- ticaret hariç olmak üzere, güncel mağaza sayısı 64 olmuştur.

EGEEN

Pınarbaşı Fabrikasın da kısa çalışma uygulaması 01.09.2020 tarihi itibariyle sona erdirilmiştir.

ESCOM

İştirak Alesta Elektronik Teknoloji Yatırım A.Ş’den alınan bilgiye göre;Yüksek büyüme potansiyeli olan teknoloji girişimlerine yatırım strateji doğrultusunda, Bakiyem Ödeme Çözümleri ve Teknolojileri Anonim Şirketi’ne 175.000 TL yatırım yapılmasına karar verildi.

IHLGM, IHLAS

İştiraklerden, 665.538.887 TL sermayeli İhlas Gayrimenkul Proje Geliştirme ve Ticaret A.Ş.’nin yapacağı %50,254180 oranındaki bedelli sermaye artırımına hisse oranında katılmaya,Sermaye artırımı işleminde, halka arzdan arta kalan payların mevcudiyeti halinde,  bu payların satış süresinin bitiş tarihinden itibaren üç iş günü içerisinde, halka arz fiyatının ortalamasından aşağı olmamak üzere bedellerinin tam olarak ve nakden ödenerek satın alınmasına karar verilmiştir.

ITTFH

Burgan Bank A.Ş.ile  yapılan ve 30.06.2020 tarihli özel durum açıklaması ile bildirilen 11.041.000 TL tutarındaki 31.08.2020 tarihli vefa ( geri alım ) hakkı sözleşmesinin vadesi 28.02.2021 tarihine uzatılmıştır.

KENT

14.08.2020 tarihli KAP açıklamada belirttiği üzere Şirketin 330.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı dâhilinde 28.977.661 TL olan çıkarılmış sermayesinin %659,20 oranında artırılarak 220.000.000 TL’ye çıkarılması kapsamında sunduğu izahname, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 13.08.2020 tarihli Bülteninde duyurulmuş olup, 14.08.2020 tarih ve E-29833736-105.01.01.01-8301 sayılı yazısı ile onaylanmıştı.İzahnamenin yayımlandığı yerlere ilişkin bilgi, II-5.1.sayılı İzahname ve İhraç Belgesi Tebliği uyarınca Gebze Ticaret Sicili’nde tescil ve ilan edilmiştir.

KLMSN

Şirket fabrika binasına bitişik konumda yer alan, May Et Ürünleri ve Gıda Sanayi Tic. Ltd. Şti.’nin mülkiyetinde bulunan arsa 7.771.160,60- TL bedel ile satın alınmıştır.

MGROS

Şirketin, 6 adet Migros, 2 adet Migros Jet ve 1 adet Toptan formatında toplam 9 satış mağazası Ağustos ayı içerisinde belirtilen tarihlerde hizmete açılmıştır.31 Ağustos 2020 itibariyle Şirketin mağaza sayısı, yurtiçinde 2.250 ve yurtdışında ise iştirakleri vasıtasıyla 42 olmak üzere toplam 2.292’dir.

SASA

Şirkete ait  Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesindeki (AOSB) atıl arsa ve üzerindeki taşınmazın  31.08.2020 tarihinde, 30.000.000 Türk Lirası bedel ile  Towsan Kağıt Sanayi Ticaret Limited Şirketi’ne satışı tamamlanmış ve satış bedeli nakden tahsil edilmiştir.

THYAO

Hava İş Sendikası  ve Ortaklık arasında bu maksatla yürütülen müzakereler ve ücret düzenlemesine ilişkin aşağıda yer alan düzenlemeler üzerinde karara varılmış ve 1 Ocak 2019 ile 31 Aralık 2021 tarihleri arasındaki üç yıllık dönemi kapsayan 26. Dönem Toplu İş Sözleşmesi’nin Covid-19 Küresel Salgın Şartlarına Uyarlanmasına Dair Protokol 31.08.2020 tarihi itibariyle imzalanmıştır.Buna göre; Yurtiçi yer çalışanlarının iş tazminatından %30 oranında, kabin çalışanlarının uçuş tazminatından %35, kokpit çalışanlarının uçuş tazminatından %50 oranında, tüm çalışanlarının kıdem ödemelerinden ise %30 oranında kesinti yapılmasına ve yeniden belirlenen bu ücretlerin 1 Eylül 2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere uygulanmasına, Yeniden belirlenen bu ücretlere, 2021 yılı I. ve II. altı ay ücret zam hesaplamasında 6 aylık enflasyon değişim oranında zam uygulanmasına, 26. Dönem Toplu İş Sözleşmesi ile belirlenen ikramiye ödemelerinin yeniden belirlenen bu tutarlar üzerinden ödenmeye devam edilmesine karar verilmiştir.

VAKBN

Dünya Bankası İcra Direktörleri Kurulu, Türkiye Acil Durum Şirket Desteği Projesi için Bankaya Hazine ve Maliye Bakanlığı garantisi ile 7 yıl geri ödemesiz toplam 23 yıl vadeli 250 milyon ABD Doları tutarında kredi sağlanmasını onaylamıştır.Proje kapsamında COVID-19 pandemisinden ekonomik olarak etkilenen veya pandemi koşullarına uyum sağlamaya çalışan küçük ve orta büyüklükteki özel sektör işletmelerin (KOBİ) finansmanı hedeflenmektedir.

Kaynak A1 Capital
Hibya Haber Ajansı

Berkan Yıldırım

1992 doğumlu. Eskişehir Üniversitesi Radyo Televizyon ve Sinema bölümü 3. sınıf öğrencisi. 2 yıldır çeşitli dergilerde editörlük görevi yapmaktadır. En büyük hayali ulusal bir gazetede editörlük görevine devam etmek.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu