Ekonomi

Şirket haberleri

AKSEN – Şirketin bağlı ortaklığı Aksa Aksen Enerji’nin, Irak’a 150 MW kapasiteye kadar enerji ihracatı faaliyetlerine başladığı açıklandı.

AKSGY – JCR Eurasia tarafından Şirketin Uzun Vadeli Ulusal Notu ‘nun A-(Trk)’, Kısa Vadeli Ulusal Notu ‘nun ‘A-1(Trk)’ ve söz konusu notlara ilişkin görünümlerinin ‘Stabil’, Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı Para ve Yerel Para Notlarının ‘BB’, notlara ilişkin görünümlerinin ise ‘Negatif’ olarak belirlendiği açıklandı.

Şirket pay sahiplerinden Ömer Dinçkök tarafından 2014 yılında Yönetim Kurulu Üyelerinden bazıları aleyhine Yönetim Kurulu üyesi oldukları şirketi hukuka aykırı yöneterek Şirketi zarara uğrattıkları iddiası ile sorumluluk davası açılması sonrasında, mahkeme tarafından davanın reddine verildiği, davacı tarafın istinaf başvurusunun, temyiz yolu açık olmak üzere esastan reddine karar verilmesi kapsamında, davacı tarafça temyiz edildiği, davalılarca temyize cevap verildiği açıklandı.

AKMGY – Ömer Dinçkök tarafından açılan 2015 yılı Genel Kurul gündemine ilişkin bazı kararların iptali istemli dava kapsamında, davanın reddine karar verilmesi sonrasında davacı tarafın istinaf başvurusunun, temyiz yolu açık olmak üzere, Şirket lehine esastan reddine karar verildiği açıklandı.

ARCLK – Şirketin 2021 yılı beklentileri aşağıdaki gibi açıklandı.

 

COSMO – Şirket bağlı ortaklığı Enerji Ofisi Akaryakıt’ın Almanya’da yerleşik Uluslararası bir firmadan gelen stratejik işbirliği ve ortaklık teklifi görüşmelerine başlamak üzere Yönetim Kurulu Kararı alındığı açıklandı.

Borsa tarafından şirket paylarına 22 Nisan’a kadar internet emir yasağı, emir değiştirme tedbiri ve piyasa emri ile piyasadan limite emir girişinin kısıtlanması tedbirleri getirildi.

DNISI – Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü’nden Şirketin Ocak 2021 – Temmuz 2022 tarihleri arasında ve toplam 5,1 milyon TL’lik sabit yatırım tutarı ve 15 kişilik istihdam kapsamına sahip Yatırım Teşvik Belgesi alındığı açıklandı.

EUHOL – Ege Sigorta’nın Güvence Hesabı’ndan tekrar geri alınmak üzere görüşmelere başlandığının açıklanması kapsamında, görüşmelerin devam ettiği açıklandı.

ERSU – Şirket kayıtlı sermaye tavanının 100 milyon TL’den 180 milyon TL’ye yükseltilmesi kapsamında yapılan başvuru SPK tarafından onaylandı.

FENER – Futbolcu Mesut Özil ile 3,5 yıllık sözleşme imzalandığı, futbolcuya 3,5 yılda 9,5 milyon euro ödeneceği açıklandı.

GUBRF – Şirketin, Türkiye faaliyetlerinde satış rakamları bazında 2020 yılını şirket tarihinin yeni rekorlarıyla tamamladığı, 2020 yılı Türkiye faaliyetlerinde, kimyevi gübre satış miktarını bir önceki yıla oranla %21 artırarak ilk kez 2 milyon ton satış rakamını geçtiği, geçen yıla oranla %40’ın üzerinde bir artış gösteren ihracat rakamları da yıllık bazda yeni bir rekor kırıldığı açıklanırken, Şirketin Türkiye faaliyetlerindeki toplam gübre üretimi, 2019 yılına göre %12 artışla 687.000 ton olarak gerçekleştiği belirtildi.

GSRAY – Futbolcu  Halil İbrahim Dervişoğlu’nun kiralanması konusunda futbolcu ve kulübüyle anlaşıldığı, futbolcuya 3 milyon TL sabit transfer ücreti ödenecektir.

Futbolcu Henry Onyekuru’nun satın alma opsiyonuyla kiralanması konusunda futbolcu ve kulübüyle anlaşıldığı, futbolcuya 750.000 euro sabit transfer ücreti ödeneceği açıklandı.

INVEO – Sermaye artırımından elde edilmesi beklenen 131,6 milyon TL fonun, 6,5 milyon TL’sinin net işletme sermayesinde, 5,2 milyon TL’sinin teknoloji şirketi kurulmasında, 0,39 milyon TL’sinin girişim sermayesi fon taahhüdünde, 103,3 milyon TL’sinin yatırım bankasında, 3,9 milyon TL’sinin mevcut yatırımların sermaye artırımında, 12,4 milyon TL’sinin ise şirket giderlerinde kullanılmasının planlandığı açıklandı.

ISMEN – 4 milyar TL’ye kadar borçlanma aracı ihracı kapsamında Genel Müdürlüğe yetki verildiği açıklandı.

KARSN – Şirket kayıtlı sermaye tavanının 900 milyon TL’den 1,5 milyar TL’ye yükseltilmesine karar verildi.

KERVN – İstanbul 11. İcra Dairesi Müdürlüğü’nün atadığı bilirkişi gözetiminde aracı kurumda bulunan bir hesaptaki 24.508.606 adet Şirket payının satış sürecine başlandığı açıklandı.

KOZAL – Şirketin İzmir Bergama’daki Ovacık Altın Madeni Üçüncü Atık Depolama Tesisi projesi kapsamında verilen ÇED Olumlu Kararının iptaline yönelik açılan davanın reddedilmesi sonrasında, davacılar tarafından temyiz edilen kararının yürütmesinin durdurulmasını gerektirecek bir neden bulunmadığı gerekçesiyle Danıştay tarafından davacıların yürütmeyi durdurma isteminin reddine karar verilmesi kapsamında, davanın Şirket lehine sonuçlandığı açıklandı.

KLGYO – Şirket portföyünde bulunan varlıklar için 2021 yılında alınacak ve değerleme hizmeti gerektirecek varlıklar Reel Gayrimenkul  ve Epos Gayrimenkul Danışmanlık’tan hizmet alınmasına karar verildiği açıklandı.

KRONT – VBTS kapsamında şirketlerin paylarına 9 Şubat’a kadar brüt takas tedbiri getirilirken, mevcut durumda BİST – 30 payları dışındaki paylarda SPK kararı gereği açığa satış yasağı bulunmakta.

MARKA – Şirketin %45 iştiraki olan Markam Redist Kozmetik’in internet satış sitesi çalışmalarının tamamlandığı, ürünlerin internet sitesi üzerinden iç ve dış piyasada satışlarına başlanacağı açıklandı.

MERIT – Borsa tarafından şirket paylarına 22 Nisan’a kadar internet emir yasağı, emir değiştirme tedbiri ve piyasa emri ile piyasadan limite emir girişinin kısıtlanması tedbirleri getirildi.

MILPA – İstanbul Pendik’teki 2.238.207 m²’lik arazi vasıflı gayrimenkulü de  kapsayan, “UİP-35580 PİN Numaralı 1/1000 Ölçekli Ballıca, Emirli, Kurna ve Kurtdoğmuş Mahalleleri Uygulama İmar Planı”nın Pendik Belediyesi tarafından askıya çıkarılan  mezkur “Uygulama İmar Planı’na şirket tarafından itirazının yapıldığı açıklandı.

ODAS – Şirketin %100 bağlı ortaklığı  Çan2 Termik’in paylarının halka arzına yönelik olarak yapılan Kayıtlı Sermaye Sistemine geçiş ve Esas Sözleşme Tadil başvurusunun SPK tarafından onaylanması kapsamında, onaya sonrasında yapılan tescil işlemleri ve gerekli güncellemelerle birlikte halka arz izahnamesine yönelik başvurunun SPK’ya yapıldığı açıklandı.

OZRDN – Şirket ortaklarından Mustafa Nadi Özerden’in sahip olduğu Şirket sermayesinin %24,24’üne karşılık gelen 5.089.503 adet payın pay başına 10,18TL fiyatla alıcı Plante Moran Wealth Management Finansal’dan toptan alış satış işlemleri kapsamında satıldığı açıklandı.

PAMEL – Enerji Yönetim Sistemi, Kalite Yönetim Sistemi, Müşteri Memnuniyeti Sistemi, Çevre Yönetim Sistemi, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Sertifikalarının alındığı açıklandı.

RYGYO – Kocaeli Çayırova’daki deponun alt katında yapılacak ofis imalat ve montaj işleri için, Yiğit Metal Mamülleri İnşaat ile şirket arasında 30 günde bitirilecek şekilde 350.000 TL bedel ile İmalat ve Montaj İşleri Sözleşmesi imzalandığı açıklandı.

SAYAS – Şirket tarafından Güney Kore’de yerleşik Win & P Ltd. firmasından 2020 yılı içerisinde toplamda 39 kule için 5,0 milyon euro tutarında kule iç donanımı siparişi alındığının açıklanması kapsamında, siparişlerin teslimatının tamamlanmasıyla Win & P. Ltd. tarafından Şirkete toplamda 24 kule için 3,3 milyon euro tutarında yeni bir sipariş geçildiği açıklandı.

SMART – SecuPi Security ile “Veri Yönetişimi ve Veri Güvenliği” konulu İş Ortaklığı Sözleşmesi imzalandığı, Sözleşme hizmet süresinin 2 yıl olduğu, ilk yıl için planlanan hizmet tutarının 5 milyon TL olduğu açıklandı.

TATGD – Şirket ile Saha Kurumsal arasında  1 derecelendirme dönemi için sözleşme imzalandığı açıklandı.

TEKTU – Şirket kayıtlı sermaye tavanının 300 milyon TL’den 1,3 milyar TL’ye çıkartılması kapsamında yapılan başvuru SPK tarafından reddedildi.

TSPOR – Futbolcusu Joao Pereira’nın sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiği açıklandı.

TSGYO – Şirket portföyünde yer alan Fındıklı Bina I, Fındıklı Bina II, Tahir Han, Pendorya AVM ve Divan Adana Oteli için değerleme hizmetlerinin  Reel Gayrimenkul’den alınmasına, 2021 yılı içerisinde portföye alınabilecek ve değerleme gerektirecek varlıklar için ise Aden Gayrimenkul ve Reel Gayrimenkul ile çalışılmasına  karar verildiği açıklandı.

VERTU – Şirketin %60 oranında pay sahibi olduğu  Vektora Bilişim Teknolojileri’nin 1,7 milyon TL tutarındaki mevcut sermayesinin iç kaynaklardan karşılanmak üzere 22,3 milyon TL bedelsiz artırımla 24 milyon TL’ye çıkarılmasına ilişkin sermaye artırım işleminin tescil edildiği açıklandı.

YAPRK – VBTS kapsamında şirket paylarına 9 Şubat’a kadar tek fiyat işlem yöntemi getirildi.

EUKYO – Ege Sigorta tarafından 3,78 – 3,87 TL fiyat aralığından 50.000 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %14,91’e geriledi.

POLTK – Coventya Beteiligungs tarafından 490,50 – 560,10 TL fiyat aralığından 12.649 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %80,31’e geriledi.

SEKFK – Şeker Yatırım tarafından 6,68 – 6,80 TL fiyat aralığından 1.290.698 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %8,89’a geriledi.

BAGFS – Şirket sermayesinin 45 milyon TL’den %200 oranında bedelli olarak 90 milyon TL nakden artışla 135 milyon TL’ye yükseltilmesine karar verildi.

SNKRN – Şirket sermayesinin 7,7 milyon TL’den %48,39 oranında tahsisli olarak 3,7 milyon TL artışla 11,5 milyon TL’ye yükseltilmesi kapsamında yapılan başvurunun SPK tarafından onaylanması kapsamında, TSP Prosedürü çerçevesinde Bülent Çobanoğlu’na satışı için Borsa İstanbul’a başvuru yapıldığı, satış fiyatının kesinleştirilmesinin ardından ihraç belgesinin onaylanması amacıyla SPK’ya başvuru yapılacağı açıklandı.

Kaynak İnfo Yatirim
Hibya Haber Ajansı

Etiketler

Berkan Yıldırım

1992 doğumlu. Eskişehir Üniversitesi Radyo Televizyon ve Sinema bölümü 3. sınıf öğrencisi. 2 yıldır çeşitli dergilerde editörlük görevi yapmaktadır. En büyük hayali ulusal bir gazetede editörlük görevine devam etmek.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
ataşehir masöz
Kapalı