Ekonomi

Şirket haberleri

Otomotiv Sektörü – Ocak ayında otomotiv sanayisinin üretimi 2020’nin aynı dönemine göre %3 azalarak 106.176 adete, otomobil üretimi de %9 düşerek 68.777 adete geriledi.

AFYON – Şirket kayıtlı sermaye tavanının 450 milyon TL’den 800 milyon TL’ye yükseltilmesi kapsamında yapılan başvuru SPK tarafından onaylandı.

AKGRT – Şirket kayıtlı sermaye tavanının 500 milyon TL’den 750 milyon TL’ye yükseltilmesi kapsamında yapılan başvuru SPK tarafından onaylandı.

Şirketin, TOASO ve TOASI çatısı altındaki markalarla işbirliğine gittiği, FIAT, Alfa Romeo ve Jeep markalarına özel Marka Kasko ürünü sunacağı medyada yer aldı.

ASUZU – Şirketin en iyi teklifi vermiş olduğu Kocaeli Büyükşehir Belediyesi otobüs ihalesinde bazı şartları sağlayamadığı gerekçesi ile değerlendirme dışı bırakıldığının açıklanması kapsamında, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne itiraz başvurusunda bulunulması sonrası, Kamu İhale Kurulu’nun (KİK) kararı ile itirazın reddedildiği, Şirket tarafından KİK kararına karşı yürütmeyi durdurma talebi ile iptal davası açıldığı açıklandı.

CIMSA – Şirket kayıtlı sermaye tavanının 200 milyon TL’den 350 milyon TL’ye yükseltilmesi kapsamında yapılan başvuru SPK tarafından onaylandı.

DARDL – YİP’te işlem gören şirket paylarının Yıldız Pazar’da işlem görebilmesi için gerekli başvuruların yapıldığı açıklandı.

DAGI – Emaar Square Mall AVM’de 1 adet mağaza açıldığı belirtildi.

DOAS – Şirket ile n11.com arasında 2. el otomotiv pazarındaki stratejik iş birliği fırsatlarını değerlendirmek üzere ortak bir çalışma grubu kurulmasına karar verildiği açıklandı.

DYOBY – Rekabet Kurumu tarafından Şirket hakkında yürütülen soruşturmanın sözlü savunma toplantısının 7 Nisan’da yapılacağı medyada yer aldı.

ESEN – Şirketin %100 bağlı ortaklığı Margün Enerji’nin altında yer alan bağlı ortaklıklar Snl Enerji, Ysf Enerji, Margün 13 Enerji, Margün 1 Enerji. Saf Akçe Enerji ve Ulus Enerji’nin Agah Enerji unvanı altında birleştirilmesine işlemlerinin tamamlandığı açıklandı.

Şirketin %100 bağlı ortaklığı olan Margün Enerji’nin bağlı ortaklıkları olan Ased Danışmanlık, Bozok Güneş Enerjisi , Çapanoğlu Güneş Enerjisi, Desti Güneş Enerjisi, Sorgun Güneş Enerjisi, Yozgat Güneş Enerjisi, Ramges Elektrik Üretim, Serra Güneş Enerjisi, Gül1ges Enerji, Gül2ges Enerji, Gül3ges Enerji, Gül5ges Enerji, Gül6ges Enerji, Gül7ges Enerji, Gül8ges Enerji, Sarıges Enerji, Maviges Enerji, Er2ges Enerji, Er3ges Enerji, Er4ges Enerji ve Er5ges Enerji şirketlerinin Bosphorus Yenilenebilir Enerji unvanı altında birleştirilmesi işlemlerinin tamamlandığı açıklandı.

EUKYO – SPK tarafından Şirkete verilen 38.308 TL’lik para cezanın reddi için açılan davanın reddedildiği açıklandı.

FRIGO – Şirket kayıtlı sermaye tavanının 25 milyon TL’den 175 milyon TL’ye yükseltilmesine karar verildi.

GLBMD – 59 gün vadeli 23,5 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.

GOLTS – Borsa tarafından şirket paylarına 12 Mart’a kadar açığa satış, kredili işlem yasağı ve brüt takas tedbiri getirildi.

HLGYO – Şirketin %100 bağlı ortaklığı Halk Yapı ile Marmara Metal arasında, Kocaeli Dilovası’ndaki arsalar üzerinde geliştirilecek “Dilovası Sanayi Merkezi Projesi” için, %50 – %50 gelir paylaşımlı olacak şekilde, “Arsa Satışı Karşılığı Hasılat Paylaşımı Sözleşmesi” imzalandığı açıklandı.

IDEAS & RODRG – Borsa tarafından şirket paylarına 12 Mayıs’a kadar tek fiyat işlem yöntemi, emir değiştirme tedbiri ve piyasa emri ile piyasadan limite emir girişinin kısıtlanması tedbirleri getirildi.

ISFIN – 3 milyar TL’ye kadar borçlanma aracı ihracı için Genel Müdürlüğe yetki verildi.

KARSN – SPK tarafından şirket aleyhine verilen idari işlemin yürütmesinin durdurulması kararında SPK’nın temyiz talebinin reddedilmesi ve SPK tarafından verilen karara karşı düzeltme yoluna gidildiği açıklanması sonrasında SPK’nın karar düzeltme talebinin reddedildiği açıklandı.

KLNMA – Bankanın çıkarılmış sermayesinin 850 milyon TL’den 1,6 milyar TL’ye artırılmasının Ticaret Siciline tescil ettirilmesi BDDK tarafından uygun görüldü.

NTHOL & MERIT – KKTC’deki sokağa çıkma yasağının 22 Şubat’a uzatılmsdı nedeniyle, şirketlerin KKTC’deki otel ve casinoların 22 Şubat’a kadar kapalı kalacağı açıklandı.

OSMEN – 48 gün vadeli 3 milyon TL tutarında yapılandırılmış borçlanma aracı ihraç edildi.

QNBFB – 182 gün vadeli 222,3 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.

RYGYO – Sakarya Arifiye’de bulunan 34.199 m 2 ’lik arsanın 720 m 2 ’lik açık depolama alanının RYSAS’ın müşterilerinde kullanılmak üzere 1 yıllığına kiraya verildiği, 1 yıllık kiradan 16.500 TL gelir elde edileceği açıklandı.

Sakarya Arifiye’de bulunan 10.326 m 2 ’lik arsanın 5.601 m 2 ’lik açık depolama alanının RYSAS’ın müşterilerinde kullanılmak üzere 1 yıllığına kiraya verildiği, 1 yıllık kiradan 128.000 TL gelir elde edileceği açıklandı.

SEKFK – 76 gün vadeli 75 milyon TL tutarında bono ihracı kapsamında 22 – 23 Şubat’ta talep toplanacak.

SISE – Şirketin 2021 yılında 400 – 500 milyon euro yatırım yapmayı planladığı medyada yer aldı.

SRVGY – Borsa tarafından şirket paylarına 12 Mart’a kadar açığa satış, kredili işlem yasağı, brüt takas tedbiri, emir değiştirme tedbiri, emir toplama aşamalarında denge bilgisi yayınının kısıtlanması ve piyasa emri ve piyasadan limite emir girişinin kısıtlanması tedbirleri getirildi.

TSGYO – Şirket portföyünde yer alan AVM’lerde faaliyet gösteren kiracıların desteklenmesini amacıyla, pandemi kaynaklı sınırlamalar nedeniyle, Ocak-Mart 2021 döneminde ziyaretçi sayıları ve kiracıların performansları da dikkate alınmak suretiyle asgari kira bedellerinde her bir kiracı özelinde performans değerlendirmesi de yapılarak, kira bedellerinde indirim uygulanması ve uygulanacak olan indirim oranlarının belirlenmesi konusunda Genel Müdürlüğe yetki verildiği açıklandı.

TMSN – Şirketin bünyesinde bulunan Motor ve Traktör üretimine ilişkin Ar-Ge Merkezi ve Araştırma Geliştirme Faaliyeti ile iştigal eden Ar-Ge Hizmet İşletmesi’ni,kısmi bölünme yolu ile şirketin %100 bağlı ortaklığı olarak yeni kurulacak Tümosan Teknoloji Mühendislik Sanayi Ticaret A.Ş ünvanlı bir anonim şirkete kısmi bölünme yolu ile devredilmesine karar verildiği açıklandı.

VAKBN – 126 gün vadeli 400 milyon TL tutarında bono ihracı için 15 – 17 Şubat tarihlerinde talep toplanacak.

YKBNK – 175 gün vadeli 288 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.

ZOREN – 188 gün vadeli 65,1 milyon TL tutarında bono ve 377 gün vadeli 154,9 milyon TL tutarında tahvil ihraç edildi.

GEDIK & INVEO – INVEO tarafından 26,02 TL fiyattan 1.200.000 adet GEDIK payı satılırken, INVEO’nun GEDIK’teki payı %46,54’e geriledi.

GOLTS – İsmail Tarman tarafından 79,75 – 86,00 TL fiyat aralığından 135.338 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %12,36’ya geriledi.

INVEO – Yönetim Kurulu Başkanı Erhan Topaç tarafından 150 TL fiyattan 62.494 adet paysatılırken, şirket sermayesindeki payı %82,08’e geriledi.

MSGYO –

Deniz Barçin tarafından 5,11 – 5,13 TL fiyat arlığından 30.000 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %0,95’e geriledi.

Haydar İnaç tarafından 5,28 TL fiyattan 213.332 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %24,36’ya geriledi.

BUCIM – Şirket sermayesi bugün 180 milyon TL’den %177,78 oranında bedelli olarak 320 milyon TL nakden artışla 500 milyon TL’ye yükseltilecek olup düzeltilmiş pay fiyatı 4,9564 TL’ye denk gelmekte.

CELHA – Şirket sermayesi bugün 16,5 milyon TL’den %151,52 oranında bedelli olarak 25 milyon TL nakden artışla 41,5 milyon TL’ye yükseltilecek olup, düzeltilmiş pay fiyatı 9,4369 TL’ye denk gelmekte.

DIRIT – Şirket sermayesinin 10,6 milyon TL’den %42,25 oranında tahsisli olarak 4,5 milyon TL artışla 15,1 milyon TL’ye yükseltilmesi kapsamında yapılan başvuru SPK tarafından onaylanması kapsamında, Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedürü çerçevesinde belirlenen pay satış fiyatı 6,58 TL olmak üzere Canser Yalçınçara’a, Savaş Kollik’e Sibel Aslan satılacak payların işlemlerinin gerçekleştirilmesi için Borsa’ya başvuru yapıldığı açıklandı.

IZMDC – Şirket sermayesi bugün 375 milyon TL’den %300 oranında bedelli olarak 1,1 milyar TL nakden artışla 1,5 milyar TL’ye yükseltilecek olup, düzeltilmiş pay fiyatı 4,0250 TL’ye denk gelmekte.

Kaynak İnfo Yatirim
Hibya Haber Ajansı

Etiketler

Berkan Yıldırım

1992 doğumlu. Eskişehir Üniversitesi Radyo Televizyon ve Sinema bölümü 3. sınıf öğrencisi. 2 yıldır çeşitli dergilerde editörlük görevi yapmaktadır. En büyük hayali ulusal bir gazetede editörlük görevine devam etmek.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
ataşehir masöz
Kapalı