Ekonomi

SPK’nın Karsan’a yönelik idari işlemi

Karsan Otomotiv Sanayii ve Ticaret A.Ş, SPK tarafından tesis edilen idari işleme ilişkin hukuki süreçle ilgili bilgilendirme yaptı.

Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada şunlar aktarıldı:

”Şirketimiz 17 Haziran 2014 tarihli özel durum açıklaması ile SPK tarafından tesis edilen idari işlemin yürütmesinin durdurulması ve iptaline ilişkin idari yargıda açılan davada verilen usulden red kararının yönetim kurulumuzun ilgili kararı uyarınca temyiz edildiği kamuoyuna duyurulmuştu. Temyiz talebimiz üzerine Danıştay 13. Dairesi’nce ilk derece mahkemesinin davanın usulden reddine ilişkin kararının usul hükümlerine uygun olmaması nedeniyle bozulmasına ve kararın bozulan kısmı hakkında yeniden karar verilmek üzere dosyanın ilk derece mahkemesine gönderilmesine karar verilmiş olduğu, SPK tarafından karar düzeltme yoluna başvurulduğu ancak Danıştay 13. Dairesi’nin kararı ile SPK’nın karar düzeltme isteminin reddine karar verildiği, dosyanın ilk derece mahkemesine gönderilmesi akabinde ve şirketimiz adına açılan davanın yeniden görülmesi sonucunda, Ankara 11. İdare Mahkemesi’nin 2018 / 887 K. sayılı kararı ile Sermaye Piyasası Kurulu’nun 27.01.2014 tarih ve 2 nolu toplantısında alınan 75 sayılı kararının temyiz yolu açık olmak üzere iptaline karar verildiği, Ankara 11. İdare Mahkemesi’nin 2018 / 887 K. sayılı kararına karşı SPK tarafından temyiz yasa yoluna başvurulduğu ve söz konusu temyiz başvurusunun Danıştay 13. Dairesi’nin 2018/2340 E. sayılı dosyası nezdinde incelenerek, 2019/398 K. sayılı karar ile SPK’nın temyiz isteminin reddine ve Ankara 11. İdare Mahkemesi’nin 2017/2082 E., 2018/887 K. sayılı kararının onanmasına karar verildiği, SPK’nın verilen karara karşı karar düzeltme yoluna başvurduğu özel durum açıklamaları ile kamuoyuna duyurulmuştu. Danıştay 13. Dairesi’nce SPK’nın karar düzeltme talebinin reddedildiği öğrenilmiş olup, Sermaye Piyasası Kurulu’nun 27.01.2014 tarih ve 2 nolu toplantısında alınan 75 sayılı kararının iptaline ilişkin Ankara 11. İdare Mahkemesi’nin 2018 / 887 K. sayılı kararı kesinleşmiştir.”
 

Hibya Haber Ajansı

Berkan Yıldırım

1992 doğumlu. Eskişehir Üniversitesi Radyo Televizyon ve Sinema bölümü 3. sınıf öğrencisi. 2 yıldır çeşitli dergilerde editörlük görevi yapmaktadır. En büyük hayali ulusal bir gazetede editörlük görevine devam etmek.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu