Sağlık

VAJİNİSMUS SORUNUNA İLAÇSIZ VE KALICI ÇÖZÜM

VAJİNİSMUS SORUNUNA İLAÇSIZ VE KALICI ÇÖZÜM

Yaşamın doğal bir parçası olan cinsellik; biyolojik, psikolojik, sosyal, kültürel, geleneksel, ahlaki, dini, antropolojik ve ekonomik boyutları olan bir etkileşimdir. Üremeyi, cinsel zevk almayı ve zevk vermeyi içerir. Cinsellik doğum öncesi başlayıp ömür boyu devam eder. İnsan psikolojisini oluşturan temel tutumlar kişilik özellikleri, duygular, bilişsel işlevler, geçmiş yaşantılar travmalar, öğrenilmiş davranış modelleri vb. cinselliğe yaklaşımımızı ve seçimlerimizi belirler.

Kadınların daha çok cinsel istek ve uyarılma sorunu yaşadığı düşünülmektedir. Yapılan çalışmalarda kadınların %30–60’ında yaşamları boyunca en az bir cinsel sorun yaşadığı belirlenmiştir. Cinsel sorunlar değerlendirildiğinde en çok psiko-sosyal nedenli olduğu belirtilmektedir. Ayrıca anksiyete, depresyon, ilaçlar ve organik faktörler cinsel sorunlara neden olan faktörler arasında sayılmaktadır.

Cinsel istek bozukluğu ve uyarılma bozuklukları en sık görülen cinsel işlev bozukluklarıdır (her 3 kadından 1’inde)

Ülkemizde yaşayan her 10 kadından biri vajinismus sorunu yaşıyor. Her kadında farklı belirtiler gösteren vajinismus konusunda mutlaka uzman yardımı alınması gerekiyor. Memorial Sağlık Grubu Kadın Hastalıkları ve Doğum ile Psikoloji Bölümü uzmanları vajinismus hakkında bilgi verdi.

Vajinismus: Vajinanın dış üçte bir kaslarında koitusu engelleyici biçimde, yineleyici bir biçimde ya da sürekli olarak istem dışı kasılmaların olmasıdır. Vajinismus tüm kadınların yaklaşık %1’inde ortaya çıkan bir durumdur (7). Ülkemizde cinsel tedavi birimlerine başvuran hastaların yaklaşık %50’sinin vajinismus olduğu bildirilmiştir. Cinsellik konusunda yerleşmiş yanlış inanışların ve tabuların vajinismus gelişiminde önemli rol oynadığı düşünülmektedir. Öncelikle çiftin yanlış inanışlarının düzeltilmesi, cinsel organlar ve “sağlıklı cinsellikl”e ilgili bilgilendirilmesi hedeflenir. Vajinal penetrasyon öncesi gevşemesi için teknikler gösterilir. Vajinismus tedavisinde diğer bir yöntem de vajinanın parmaklarla ya da özel aletler (vajinal dilatatör) kullanılarak genişletilmeye çalışılmasıdır (27,28).

Pelvik muayene ile vajinismusun sınıflandırması;

 • Birinci derece: perine ve levator spazmı, telkinle giderilebilir.
 • İkinci derece: perine spazmı, pelvik muayene boyunca

devam eder

 • Üçüncü derece: kalçaların yükseltilmesi ile levator

spazmı

 • Dördüncü derece: yükseltme, adduksiyon ve geri çekme ile levator ve perine spazmı.

Cinsel işlev bozukluklarında tedavi bilgilendirme ile başlar. Bilgilendirme kadın cinsel işlev bozukluklarında sorunun çözümü açısından son derece önemlidir. Birçok sorun bilgilendirme ile çözülebilir. Bilgilendirme ve eğitim sürecinde danışman tarafsız, yargılayıcı olmayan, önyargısız, basit ve anlaşılır bir dil kullanmalıdır. Diğer bir tedavi yaklaşımı ise bilişsel davranışçı tedavilerdir. Soruna özgü teknikler, danışan birey ve çiftin özelliklerine ve gereksinmelerine göre verilir.

Cinsel işlev bozukluklarında tedavi yaklaşımlarından bir diğeri ilaç tedavisidir.Vajinusmus Tedavisi ile birlikte  cinsel işlev bozukluklarının tedavisinde kullanılabilecek onaylanmış özel bir ilâç henüz mevcut değildir. Ancak cinsel işlev bozukluklarının tedavisinde kullanılabilecek bir kaç ana farmakolojik ajan mevcuttur. Bunlar; Antidepresanlar, fosfodiesteraz enzim inhibitörleri (Sildenafil, Tadalfil, Vardenafil), testosteron, hormon replasmanı, lubrikan, vajinal kremlerdir. İlk olarak depresyonun tedavisi için geliştirilmiş olan merkezi etkili ajanlardan biri olan Flibanserin 5–HT1A agonisti ve 5-HT2A antagonistinin cinsel işlev bozukluklarının tedavisindeki potansiyel etkililiği kanıtlanmıştır.

Vajinismus Hastalığı Nasıl Anlaşılır?

Cinsel birliktelik sırasında vajina kasılması, vajinanın cinsel birlikteliğe izin vermemesi gibi sorunlar her zaman vajinismus belirtileri olmayabilir. Ancak, cinsel birliktelik istenmesine rağmen kaygı, korku, stres gibi sorunlar sebebiyle kadının cinsel ilişkiye girememesi durumunda vajinismus tanısı konulabilir.Cinsel ilişkide yaşanan sorunların vajinismustan kaynaklı olup olmadığını belirlemek için kişinin jinekolog muayenesine gitmesi gerekir. Muayenede cinsel birlikteliği engelleyecek fizyolojik sorunlar olup olmadığı araştırılır. Ancak bazı vajinismus hastaları, muayeneden korktuğu için genital bölgenin içinde yapılacak herhangi bir pelvik muayeneye izin vermeyebilir. Kadında fizyolojik bir işlev bozukluğu yoksa sorunun psikolojik olduğunun tespitinin ardından hastaya vajinismus tanısı konulabilir.

Vajinismus Geçer mi?

Vajinismus tedavisinde, kişiye özel belirlenmiş vajinismus tedavi yöntemleri uygulandığı takdirde hastanın tedaviye cevap verme oranı oldukça yüksektir. Cinsel terapi merkezlerinde ve jinekolog muayenelerinde, uzmanlardan alınan yardımla uygulanan tedaviler sonucunda vajinismus hastalığında tam anlamıyla düzelme görülür. Bu düzelme sonucunda kişi cinsel ilişkide kaygı yaşamaz, vajinadaki kaslarda gevşeme oluşur ve cinsel ilişki ağrısız bir şekilde gerçekleşir.

VAJİNİSMUS BELİRTİLERİ NELERDİR?

Vajinismus belirti veren bir sorundur. Her kadında vajinismus belirtisi farklı olabilir. Bazılarında tek belirti olurken, bazılarında birden fazla belirti de olabilir. Genel anlamda vajinismus belirtileri şu şekildedir:

 • Cinsel ilişki sırasında bacaklarını kapatma, kendini geri çekme
 • Vajinal muayene olamama
 • Cinsel ilişkiden kaçınma
 • Cinsel ilişki sırasında panik hali
 • Cinsel ilişkinin ağrılı olması
 • Smear testi yaptıramama

Vajinismus ne sıklıkta görülüyor?

Görünme sıklığı tam olarak bilinmemekle birlikte yüzde 10 olduğu tahmin ediliyor. Çeşitli raporlarda bu konuda değişik istatistiklere yer verilmektedir. Bunun nedeni çiftlerin vajinismustan utanç duyarak gizli tutmalarıdır. Bu da tıbbi yardım almalarını geciktiriyor ve zorlaştırıyor. Dünya üzerindeki bütün toplumlarda yüz binlerce kadında vajinismusun bir formu görülmektedir.

Vajinismus Çeşitleri

Vajinismus türleri, kadındaki vajinismus belirtilerinin cinsel yaşamda ne zaman ortaya çıktığı ve hangi dönemde kadını etkilediği yönündeki sorulara verilecek cevaba göre birincil (primer) vajinismus ve ikincil (sekonder) vajinismus olmak üzere iki grupta incelenir.Kadındaki vajinismus belirtileri yaşadığı ilk cinsel ilişkide, vajinal penetrasyon sırasında ortaya çıkarsa bu duruma birincil (primer) vajinismus adı verilir. Bu türde, kişinin geçmişte duyduğu yanlış bilgilerden kaynaklanan yoğun korku ve stres hali cinsel birlikteliğin gerçekleşmesine izin vermez. Kendi cinselliğini henüz tanımayan kadın partnerinden çekinir, vajinayla ilgili herhangi bir durumdan rahatsızlık duyar. Bu gibi sorunlardan dolayı çiftin birbiriyle uyumu zedelenebilir.Bazı durumlarda ilk cinsel ilişki yaşandıktan sonraki ilişkilerde de vajinismustan kaynaklanan sorunlar ortaya çıkabilir. Vajinismus belirtileri, ilk cinsel ilişkinin ardından kısa süre sonra görülebileceği gibi yıllar sonra da ortaya çıkabilir. Geçmişte yapılan doğumla ilgili travmalar, kötü bir jinekolojik muayene tecrübesi sonrasında hissedilen korku, kürtaj veya düşük yaşanmış olması, çiftlerin zamanla yitirdikleri uyum, cinsel birliktelikten haz alamama gibi durumlar da kadının vajinismus sorunu yaşamasına neden olabilir. Vajinismusun bu türü ikincil (sekonder) vajinismus olarak adlandırılır.Vajinanın ilişkiye kapanması durumu, kadının bilinçli bir şekilde gerçekleştirdiği bir kasma veya kapatma hareketi değildir. Bu sebeple hastalığın kendi kendine geçmesi beklenmemelidir. Sorunun görmezden gelinmesi ve ertelenmesi kişiye hiçbir fayda sağlamayacaktır. Bu durum, sadece kadın için değil, beraberlik yaşadığı partneri için de sorun yaratacaktır.Vajinismusun bir hastalık olduğu kabul edilmeli, durumun ciddiyetinin farkına varılmalıdır. Bu farkındalık kazanıldıktan sonra da vajinismus bir an önce tedavi edilmelidir. Tedavi edilmeyen durumlarda hastalığın ilerlediği görülür. Vajinismus tedavisi uygulanan hastalarda sorunun tamamen yok olduğu görülmüştür. Tedavi edilmiş hastalarda vajinismusun tekrar ortaya çıkması oldukça nadirdir.

Vajinismus Nasıl Tedavi Edilir?

Vajinismus, tamamen tedavi edilebilen bir hastalıktır. Vajinismus tedavisi için öncelikle kişi yaşadığı sorunun farkına varmalı ve problemin bir cinsel işlev bozukluğu olduğunu kabullenmelidir. Tedavi yöntemi belirlenmeden önce, kişinin geçmişinde vajinismusa sebep olmuş olabilecek durumlar, primer mi sekonder mi vajinismus yaşadığı ve vajinismusun ne derecede olduğu tespit edilmelidir.

Yapılan araştırmaların sonuçları, vajinismusun %80-90 oranında psikolojik kaynaklı olduğu yönündedir. İlk cinsel ilişki hakkında hastanın yaşadığı kaygı, korku ve stres gibi olumsuz duygular terapi aracılığıyla giderilmeye çalışılır. Bu terapiler doktorun veya psikoloğun uygun görmesi halinde kadının partneri ile birlikte de yapılabilir.

Kadında ya da çiftlerde her iki kişide de cinsellik ile ilgili doğru olmayan, kulaktan dolma bilgiler içselleştirilmiş olabilir. Yanlış bilgiler edinmiş ya da yetiştikleri çevrede cinselliği baskılanmış çiftler birbirinden çekinebilir, dolayısıyla cinsellikle ilgili sorunlarını çözemeyebilirler. Böylesi bir durumda çiftlere vajinismus tedavisi için cinsellik eğitimi verilebilir.

Daha önce cinsel birleşme yaşanmış olsa da bazı sorunlar nedeniyle vajinada kasılmaya sebep olan sekonder vajinismus da cinsel birlikteliği engelleyebilir. Kimi zaman cinsel birliktelik sırasında şiddetli ağrılar görülür. Böylesi bir durumda sorunun kaynağına inilerek bilişsel ve psikolojik tedaviler uygulanır.

Vajinismus, fiziksel bir nedenden de kaynaklanıyor olabilir. Psikolojik nedenlerin yanı sıra, eğer varsa fizyolojik nedenleri de belirleyip o doğrultuda tedavi uygulamak önemlidir. Bu durumda vajinadaki yapısal bozuklukların düzeltilmesine yönelik tedavi uygulanır. Tedaviler genellikle lokal anesteziyle himenin (halk arasındaki adıyla “kızlık zarı”) çıkarılması veya vajinada enfeksiyon olduğu durumlarda ilaç tedavisi uygulanması şeklindedir.

Vajinismus için uygulanan tedavi yöntemleri vajinanın istem dışı kasılmasını önleyici, kasların esnekliğini sağlayıcı fiziksel uygulamalardır.

Vajinismusun hangi derecede olduğu da tedavi açısından önemlidir. Sorunun büyüklüğüne ve ciddiyetine göre tedaviye cevap verme zamanı veya düzeyi değişebilir. Vajinismusun ilk derecesinde olan bir kişi tedaviye daha kolay ve çabuk yanıt verebilir. Bu seviyede doktor muayenesine karşı korku yok denecek kadar azdır. Anksiyete bozukluğu, panik atak gibi ileri derecede psikolojik bir rahatsızlık da yoktur. Cinsel birleşme sınırlı bir şekilde de olsa gerçekleşmiştir. Çeşitli kas gevşetme hareketleri uygulanarak ve cinsellik konusunda doğru bilgilendirme yapılarak vajinismus tedavi edilebilir.

Vajinismus derecesi orta seviyede ise hastanın tedaviye hemen yanıt vermesi beklenmemelidir. İlk seviyeye göre vajinadaki kasılmalar oldukça şiddetlidir. Hiçbir şekilde cinsel birliktelik söz konusu değildir. Jinekolog muayenelerine karşı korku vardır. Vajinismusun en üst derecesinde ise durum daha da ciddi bir boyut alır. Hasta muayeneyi reddedebilir. Cinsel birlikteliğe karşı titreme, bayılma gibi aşırıya varan tepkiler söz konusu olabilir. Bu gibi hastalar için psikolojik telkinleri ve terapileri içeren uygun bir tedavi planı oluşturulur.

Vajinismus Tedavisi Sık Sorulanlar

 • Tedavisini nasıl başarıyla hem de bir günde yapabiliyorsunuz?
 • Tedavisinde parmak egzersizi nedir?
 • Gerçekten 3 seans 1 günde nasıl çözülür biz yıllardır bu sıkıntının içindeyiz?
 • Tedavi başarısının garantisini veriyor musunuz?
 • Vajinismus Ankara tedavisi öncesi neden jinekolojik olarak değerlendirme yapılmak zorundadır?
 • Tedavi sırasında parmak egzersizleri yapılıyor mu? Benim kızlık zarım çok kalın acaba o yüzden mi ilişkiye giremiyorum?
 • Tedavi sırasında mutlaka eşim yanımda olmak zorunda mıdır? Ankara dışından tedavi için gelip kaç gece orada kalmamız gerekecek?
 • Tedavinin masrafı, fiyat aralığı nedir? ne kadar ücret alıyorsunuz?
 • Ameliyat tedavisi var mıdır?
 • Tedavisi ağrılı mıdır?
 • İğne, ilaç gibi bir tedavisi var mıdır?
 • Tedavi sırasında adet görmem tedaviye engel midir?
 • Tedavi için eşimin yanımda olması şart mıdır?

Vajinismusta herkese aynı tedavi mi uygulanır?

Vajinismus sebebe yönelik uygun bir tedavi tekniği ile adım adım çözülmelidir. Vajinismus cinsel tedaviler arasında en yüz güldürücü sonuç veren cinsel sorunlardan birisidir. Vajinismus sorunu kişiye özeldir. Bu yüzden vajinismus tedavisi de problemin kaynağına yönelik ve kişiye özel olmalıdır.

Vajinismus tedavi yöntemleri arasında yer alan psikoterapi ne kadar sürer?

Bugün, en etkin tedavinin cinsel tedaviler konusunda uzmanlaşmış terapistler tarafından yapılan cinsel terapiler olduğu kabul edilmektedir. Doğru ve uygun tedavi ile başarı oranları %100 ve tedavi süresi ortalama 10-12  haftadır.

VAJİNİSMUS TEDAVİSİNDE NEDEN 10-12 SEANS GEREKLİDİR.

Bu bir terapi sürecidir. Nasıl ki bir bebeğin dünyaya gelmesi için dokuz ay gibi bir süre gereklidir. Kalıcı bir tedavi ve hastaların tamamen iyileşmesi için bu süreç gereklidir. 10- 12 seanslık süre kişiden kişiye göre değişiklik göstermektedir. Bu süre üç hafta ila sekiz hafta arasında değişmektedir. 10-12 seanslık terapi süresini tamamlayan hastaların hemen hemen hepsi iyileşir.

Vajinismus Tedavisi ve Başarı

Vajinismus tedavisi için en önemli unsurlar; karar vermek ve güvenilen bir adrese başvurmak için bir an önce harekete geçmektir. Çünkü tedavi olmayan çiftlerde vajinismus beklemekle kendiliğinden düzelmez; süreç iyiye değil, kötüye doğru gider. Vajinismus tedavisi başarısında; acısız ve ağrısız, kolay yapılabilen, ‘hasta dostu’ tedavi metotları önemli bir yer tutar. Sabır ve tam güven de başarıyı arttıran önemli etkenlerdir.

Vajinismus tedavi yöntemleri belirlenirken hastalığın durumuna, derecesine, oluş nedenine, eşlik eden farklı problemlere ve bireyin kişilik yapısına bakılmaktadır. Tarafımızdan yapılan vajinismus tedavisi, her gün üst üste gelen hastalarda ortalama 3-4 gün sürmektedir. Uygulanan davranışsal egzersizler adeta ‘bir öğrenciye deney yapmayı öğretmek’ gibidir; bu nedenle tedavi sonrası sonuçlar kalıcı olmaktadır.

Anestezik kremler vajinismusu tedavi eder mi?

Vajinismusla ilgili yeterli bilgi ve deneyimi olmayan profesyonellerin; tedaviyi zorlaştıracak, kişilerde hayal kırıklığı yaratacak ya da gereksiz müdahalelere yönlendirerek maddi ve manevi zarar görmelerine neden olacak sözleri ve uygulamaları olabilmektedir. Anestezik kremlerin kullanımı, ilişki sırasında sarhoş olma, genel anestezi altında cinsel birleşme ve vajinaya botoks uygulanma gibi öneriler vajinismus için önerilmeyen tedavi uygulamalarıdır.

Vajinismus Ankara tedavi merkezimizde tedavi için başvuran hastalarımızın hemen hepsinin tedavi öncesi çok büyük kaygı ve endişeleri vardır. Herkes bu tedaviyi olmuş ve herkeste kesin çözüm sağlanmış olabilir ama bende tedavi olmazsa diye çaresizlikle döktükleri gözyaşları yerine kısa süren tedavilerinin sonunda mutluluk gözyaşlarına bırakır. Hemen herbirinden sıkça duyduğumuz Keşke bu vakte kadar vakit kaybetmeseydik, keşke bu kadar ertelemeseydik daha erken gelseydik ve tedavimiz olsaydı şeklinde yorumlarına tanık oluruz.

Hastalarımız sorunlarını erteledikleri zaman maalesef çok sevdikleri eşleriyle sorunlar yaşamaya ve kişisel özgüvenlerinde azalma yaşayabilirler. Eşleriyle geri dönüşü olamayan bu sürece girmeden vakitlice kısa sürede tedavi olarak hem aile düzenlerini hem de kişisel özgüvenlerini sarsmamış olacaklardır.Vajinismus ile alakalı merak ettiğiniz tüm soruların cevabını https://mehmetulubey.com/

Web sitemizden ulaşabilirsiniz.

Berkan Yıldırım

1992 doğumlu. Eskişehir Üniversitesi Radyo Televizyon ve Sinema bölümü 3. sınıf öğrencisi. 2 yıldır çeşitli dergilerde editörlük görevi yapmaktadır. En büyük hayali ulusal bir gazetede editörlük görevine devam etmek.

İlgili Makaleler

Göz Atın
Kapalı
Başa dön tuşu